nieuws

Bodewes: “We gaan mee in de vraag naar satelliet- en hotelkantoren.”

bouwbreed

De RGD benoemde verder ir. W.A.C. Bodewes (45) tot directeur Zuid-West. Hij volgt per 1 januari ir. H.C.A.M. Klos op die een baan aanvaardde als districtsdirecteur bij Woningbedrijf Rotterdam.

Bodewes begon zijn loopbaan bij de Rijksgebouwendient in 1975. Gedurende vier jaar werkte hij als coordinator energiezaken bij de toenmalige Directie Coordinatie Bouwbeleid. In zijn nieuwe functie komt zijn kennis van de bouwsector hem goed van pas. Bodewes: “Ik weet hoe de bouw is georganiseerd. Ik ken het bouwproces en weet hoe de verschillende partners daarin staan. Dat helpt mij bij het doel dat ik voor de RGD nastreef: het realiseren van innovatieve werkruimtes voor onze klanten: de overheid. Wij proberen de gebouwen zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen van de afnemer. Daarnaast hebben we als RGD een voorbeeldfunctie te vervullen. We spelen in op het onderwerp Duurzaam Bouwen en gaan mee in de wens naar satelliet- en hotelkantoren, waarbij op een andere manier gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Het gaat in feite om flexibele kantoorruimte voor steeds flexibeler personeel”.

Bodewes is eigenlijk een duurzame bouwer ‘avant le lettre’. In zijn DCB-tijd werkte hij mee aan het beleid voor Duurzaam Bouwen. Destijds heette dat nog energiezaken.

Zijn regio belaat de gehele provincie Zeeland en Zuid-Holland, exclusief Den Haag. “De RGD heeft hier -met al die ministeries- zoveel vierkante meters dat er een aparte directeur op wordt gezet”.

Bodewes bekleedt verder verschillende bestuurlijke functies. Zo is hij momenteel lid van de Adviesraad Technologiebeleid Bouw (ARTB).

– Drs. D.J. van Ommeren wordt op 1 december lid van de directie (en financiele man) van de Oranje Nassau Groep in Amsterdam (energie, vastgoed en participaties). Van Ommeren is nu nog directievoorzitter van de Amsterdamse Investeringsbank.

– Bij de Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM heeft de directie Den Haag en omstreken ir. H.C.A.M. Vink (47) benoemd tot directeur. Hij treedt in de plaats van ir. J. Huijbregt. Vink vervulde hiervoor zes jaar lang de functie van directeur in directie Oost.

Reageer op dit artikel