nieuws

Besluit over centrumplan Oosterhout uitgesteld

bouwbreed

Onzekere tijden breken aan voor het gelegenheids samenwerkingsverband tussen de MAB BV uit Den Haag en de ABN-Amrobank: de VOF Arendsplein uit Oosterhout.

Rechter J.de Vries van de Raad van State in Den Haag heeft besloten eerst een deskundige naar Oosterhout te sturen alvorens hij besluit of hij het bestemmingsplan Arendsplein en Omstreken schorst.

Het plan vormt de basis voor de reconstructie van het centrum. In dat centrum wordt door de VOF Arendsplein een nieuw winkelcentrum gerealiseerd.

Veel Oosterhouters zijn woedend over de ontwikkelingen in het centrum. Er komen veel nieuwe winkels. De omwonenden betwijfelen of daar wel behoefte aan is. Tevens treuren zij over de bomen, die gekapt dreigen te worden. Daarom vroegen zei rechter De Vries het nieuwe Oosterhoutse bestemmingsplan te schorsen.

Met toestemming van de provincie is reeds begonnen met de bouw van het winkelcentrum. Wanneer De Vries het zinvol lijkt om het bestemmingsplan te schorsen, dan kan dat dus nogal wat gevolgen hebben. De bouw zou stil ke komen te liggen, met alle gevolgen van dien. Daarom laat de rechter nu een deskundige naar de kwestie kijken. Aan de hand van zijn rapport zal hij een besluit nemen. Dat is niet eerder dan over drie weken te verwachten.

Een eventueel door De Vries uit te spreken schorsing blijft van kracht totdat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogenoemde bodemprocedure heeft behandeld, die tegen het bestemmingsplan is ingesteld. De behandeling van de bodemprocedure zal nog wel een reeks maanden op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel