nieuws

Belgische bouw verwacht opleving tot 1998

bouwbreed Premium

De Nationale Confederatie voor de Bouw (NCB) in Belgie verwacht tussen nu en 1998 een opleving in de bouw maar dan wel op voorwaarde dat een aantal voorwaarden worden vervuld. Dat zegt de NCB in de wekelijkse uitgave ‘Het Bouwbedrijf’.

De gunstige prognose is opgesteld op basis van de algemene economische verwachtingen van het Nationaal Planbureau.

“Rekening houdend met de verwachte evolutie van het beschikbare gezinsinkomen, het bijzonder aantrekkelijke peil van de hypotheekrente en de btw-verlaging, die de bouw van bescheiden woningen momenteel geniet, is er onder die voorwaarden uitzicht op een reele opleving van de woningbouw. Maar wanneer de tijdelijke verlaging van de btw niet wordt verlengd, zal deze subsector er vanaf 1998 opnieuw op achteruitgaan”, aldus de NCB.

Omdat bouwvergunningen twaalf maanden geldig blijven in Belgie en zelfs nog eens zolang in geval van verlenging, moet tot 1997 worden gewacht vooraleer duidelijk is of de waargenomen stijging van het aantal bouwvergunningen ook effectief wordt gevolgd door de start de aangevraagde bouwactiviteiten. Veel mensen, die in 1997 een bouwvergunning aanvragen, zullen waarschijnlijk ook in datzelfde jaar effectief met de bouw van hun woning beginnen om nog te ke profiteren van de btw-verlaging die in principe op 1 januari 1998 ophoudt te bestaan. Daardoor zal waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar 1997 met de bouw van een recordaantal huizen worden begonnen. Tenzij natuurlijk de btw-verlaging voordien nog wordt verlengd. Dan valt de reden om haast te maken voor 1 januari 1998 natuurlijk weg.

Volgens de NCB-prognose zal ook de vraag naar niet-woongebouwen tot 1998 lichtjes toenemen, een ontwikkeling die zich nu reeds voordoet.

Wat de overheidsopdrachten aangaat wijst de NCB op de prognose van het Nationaal Planbureau dat deze gedurende de periode 1996-1998 gemiddeld met 5 procent per jaar zullen toenemen.

Ondanks deze gunstige vooruitzichten zijn de verwachtingen van de NCB over de werkgelegenheid en de rendabiliteit minder gunstig. “De verwachte opleving van de bouwactiviteit mag ons niet doen vergeten dat de activiteit toch duidelijk achterblijft in vergelijking met wat ze geweest is. Rekening houdend met de sterke daling van de vraag in 1995 (op grond van de gedaalde bouwaanvragen) en met de termijnen om een bouwplaats op te starten en de werken te voltooien, zal de activiteit in 1996 een sterke daling kennen.”

De NCB spreekt vervolgens de verwachting uit dat het aantal arbeidsplaatsen dit jaar met 8000 eenheden zal dalen. En omdat voor het jaar 1996 rekening moet worden gehouden met een stagnatie van het aantal begonnen bouwwerken, verwacht de NCB voor 1997 nog eens een daling van het aantal bouwvakkers met 4000 man. De rentabiliteit van de bouwbedrijven blijft onder druk staan, zo verwacht de NCB met een uitzicht op verbetering volgend jaar doordat er minder zelfstandige bouwondernemers op de markt zullen verschijnen en als gevolg van de lichte opleving van de bouwactiviteit.

Reageer op dit artikel