nieuws

‘Behalen milieudoelen verdient beloning’

bouwbreed Premium

Bedrijven die hun eigen doelstellingen om uitstoot van milieubedervende stoffen te verminderen halen verdienen een beloning. Dit vindt de ondernemersorganisatie VNO-NCW. De organisatie is tegen een belastingaftrek voor milieu-investeringen. Ruim 1500 bedrijven hebben inmiddels meerjarenafspraken gemaakt om het energiegebruik te verminderen. Volgens VNO-NCW moeten bedrijven die zich aan de afspraken houden, een korting krijgen op de energieheffing.

De Tweede Kamer had onlangs in een amendement aangedrongen op zo’n regeling, maar minister Wijers van Economische Zaken heeft dat naast zich neergelegd. Volgens Wijers levert een teruggaveregeling teveel administratieve rompslomp op. De werkgeversorganisatie denkt dat dat wel meevalt, omdat de bedrijven hoe dan ook regelmatig moeten rapporteren over de voortgang van hun milieumaatregelen. VNO-NCW is tegen voorstellen voor een belastingaftrek voor milieu-investeringen. Bedrijven die tot nu toe geen enkele moeite hebben gedaan om energiebesparende investeringen te doen, profiteren van zo’n maatregel, terwijl bedrijven die in het verleden al de benodigde apparatuur hebben aangeschaft, er geen voordeel van ondervinden. De werkgevers onderschrijven verder de doelstellingen uit de Derde Energienota om de uitstoot CO2 tegen het jaar 2020 te stabiliseren. Verdergaande maatregelen vindt VNO-NCW niet realistisch.

Reageer op dit artikel