nieuws

Bedrijfsleven ziet noodzaak afschaffing vut

bouwbreed

Het bedrijfsleven begint in te zien dat zij de vut-regeling snel moet vervangen voor een pre-pensioenregeling. Twee jaar geleden lag er voor 60 procent van de vut-regelingen nog geen plan om binnen tien jaar de zaak om te bouwen. Nu blijkt uit nieuw onderzoek van Coopers en Lybrand dat 70 procent binnen een termijn van vijf jaar zal zijn omgeschakeld.

Tot die zeventig procent behoort ook de bouwnijverheid, die vorig jaar al een bescheiden begin maakte met de vervanging van het omslagstelsel, waarbij jongeren de premies opbrengen voor degenen die nu vervroegd uittreden, naar een kapitaaldekkingsysteem.

Bovendien werd de mogelijkheid geopend dat werknemers in de bouw individueel bijsparen om een zo groot mogelijk bedrag bij pre-pensionering mee naar huis te ke krijgen.

Molensteen

Dertig procent van de huidige vut-fondsen blijken nog geen plannen te hebben tot ombouw van het systeem. Volgens de onderzoekers zullen die zonder koerswijziging de kosten zien verdubbelen. “De vut regeling kan dan een molensteen om de nek van het bedrijfsleven worden”, aldus onderzoeker R. van de Meerakker.

Door vergrijzing slinkt het draagvlak voor de huidige vut-regelingen,die worden gefinancierd met het omslagstelsel. Volgens Coopers en Lybrand zullen de toenemende kosten, in combinatie met de afnemende bereidheid van jonge werknemers om premies te betalen voor iets waarvan zij waarschijnlijk nooit gebruik maken, ondernemers dwingen tot de nieuwe regeling. Ook wordt een goed

Reageer op dit artikel