nieuws

Bedenktijd is over!

bouwbreed Premium

Reeds vanaf 1989 overweegt de regering voor kopers van woningen een bedenktijd van een drietal dagen in te voeren. Al vanaf april van dat jaar ageer ik op vele manieren tegen de invoering van deze bedenktijd. En jawel, tijdens de behandeling van de begroting van VROM 1997, twee weken geleden, heeft de staatssecretaris van Volkshuisvesting D. Tommel verklaart geen behoefte te hebben aan deze bedenktijd.

Zeker nu sinds 1 januari 1992 het gewijzigde Burgerlijk Wetboek (BW) kopers van onroerend goed zoveel meer bescherming hebben gekregen is deze bedenktijd of afkoelingsperiode voor kopers van huizen en flat overbodig. Daarbij komt dat deze bedenktijd slechts zou gelden voor kopers en niet kopers en niet voor de verkopers, hetgeen een ongelijkheid van rechten met zich zou meebrengen. Bedenktijd voor het kopen van onroerend goed moet liggen voor het tekenen van de koopakte en niet daarna, daarvan komen alleen maar grotere ongelukken.

Maar op zich was de roep om bescherming van kopers geen verrassing, zeker niet als deze roep te horen was uit de hoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) en Consumentenbond. Immers juist deze twee belangenbehartigers van huiseigenaren propageren dat de diensten van makelaars en andere OG-bemiddelaars louter veel geld kosten en verder geen voordeel met zich meebrengen. Instanties als de VEH vergeten maar al te gemakkelijk dat het (ver-)kopen en ontwikkelen van OG een vak apart is, dat men er niet even op een zondagnamiddag ‘bijdoet’.

In iedere beroepsgroep vindt u zwakke broeders en zusters, dus waarom niet bij makelaars, bemiddelaars OG, aannemers en poontwikkelaars? U en ik kennen de (waar gebeurde) verhalen van te snelle – lees onverantwoorde – kop van nieuwbouw woningen of bedrijfspanden, van een te laag bedongen verkoopopbrengst en door de koper geaccepteerde bodemverontreiniging waarvan de saneringskosten de koopprijs (waarde) van de grond en opstallen overtreffen. Enige zelfregulering in het ‘wereldje’ van OG in ons land kan uiteraard geen kwaad.

Enkele poontwikkelaars en bouwers van nieuwbouw woningen hebben al zelf vrijwillig een bedenktijd van een of twee weken ingevoerd voor kopers van huizen en flats. Zeker in de verkoopketen van nieuwbouwpoen vliegen op zonnige dagen de koopkontrakten van woningen als warme broodjes over het bureau. Enige terughoudendheid van de verkopers, die op zijn minst over voldoende deskundigheid op het gebied van OG dienen te beschikken kan dus geen kwaad.

In mijn adviespraktijk word ik (te) regelmatig geconfronteerd met streken die ‘OG-boefjes’ uithalen met klanten. Klanten die alles wel zelf konden regelen, maar niet beschikten over voldoende deskundigheid. Ook zie ik verkopers die bedreven waren in het ‘inpakken’ van die klant, waarbij leugentjes of het niet geheel vertellen van de waarheid niet geschuwd werd.

Om bouwen, ontwikkelen en (ver)kopen van OG door zwakke broeders en zusters geen slechtere naam te laten bezorgen, zullen we daarop moeten letten. Voor de beroepsorganisaties ligt hier een schone taak en op welke manier dan ook: OG zal een aantrekkelijk vak blijven, zeker zonder bedenktijd…

Hans Broeren

Reageer op dit artikel