nieuws

Amsterdam start proef aanpakken grondwaterprobleem

bouwbreed Premium

Amsterdam trekt acht ton uit voor poen in drie proefgebieden om het grondwaterprobleem aan te pakken. Het gaat onder meer om het injecteren en waterdicht maken van kruipruimten en kelders, en het aanleggen van drainages. Amsterdam kampt al eeuwen met problemen door een wisselend grondwaterpeil. Te hoge standen veroorzaken vochtoverlast, schimmelvorming en gezondheidsklachten, zoals luchtwegaandoeningen. In een kwart van alle woningen op de begane grond in Amsterdam -in totaal 32.500 huizen- is sprake van vochtoverlast, dat in 14.000 gevallen samenhangt met het grondwaterpeil.

Een te lage stand tast de funderingen van de huizen aan. Omdat de houten palen droogvallen, gaan ze rotten. Achtduizend woningen staan in een gebied waar het water te laag staat. Van 21% verkeert de fundering in een matige en van 9% in een slechte conditie.

De meest effectieve aanpak is tevens de duurste en zou Amsterdam per jaar f. 6,4 miljoen kosten aan het bestrijden van een te hoog grondwaterpeil, en f. 1,5 miljoen aan het tegengaan van een zakkend peil. Met die aanpak kan de gemeente binnen twintig jaar 70 tot 80% van de problemen van hoog water en 90% van de moeilijkheden door te laag water oplossen. Het houdt in dat er niet een aanpak voor de hele stad komt, maar een combinatie van maatregelen die per buurt of wijk kan verschillen. De aanpak behelst ook de bestrijding van de oorzaak ondergronds.

Reageer op dit artikel