nieuws

Amsterdam kiest voor deels ondergrondse A10

bouwbreed Premium

Verkeer op het zuidelijk deel van de ringweg A10 rond Amsterdam duikt in de toekomst ondergronds als het aan de gemeente ligt. Het stadsbestuur kiest daarmee voor de duurste van de drie varianten die mogelijk waren. Ondergrondse aanleg kost ongeveer f. 1,9 miljard.

Dat blijkt uit het conceptmasterplan Zuidas, dat wethouder D. Stadig van ruimtelijke ordening en de voorzitters van de stadsdelen Zuid, Rivierenbuurt en Buitenveldert presenteren.

Het zogenoemde Zuidasgebied is zeer in trek bij het bedrijfsleven. De gemeente gaf jarenlang de voorkeur aan het inrichten van de IJ-oevers en richtte daar de inspanningen op. Ondanks het niet bepaald bemoedigend beleid van de gemeente, kwam er aan de Zuidas ruim 350.000 vierkante meter kantoorruimte bij. Er gingen echter ook veel bedrijven voor Amsterdam verloren omdat de ruimte aan de Zuidas ontbrak.

Het stadhuis verzette de bakens toen bleek dat bedrijven zich niet naar de IJ-oevers lieten sturen. De verwachting is dat er de komende jaren vanuit de markt een vraag ontstaat naar 750.000 vierkante meter kantoorruimte in het Zuidas-gebied. De ringweg vormt zowel een belangrijke troef, als een hindernis. Bedrijven waarderen de ligging bij de snelweg, maar de route is aan de Zuidas tevens op zijn breedst: 140 meter.

Ook veroorzaakt de weg zoveel lawaai dat er minder huizen ke komen dan Amsterdam zou willen. Het slechten van de barriere ringweg is een oplossing. Een coalitie van rijk, gemeente, de stadsdelen Zuid, Rivierenbuurt en Buitenveldert, Rijkswaterstaat, de ABN/Amro, NS, Rai, VU en het World Trade Center ontwikkelde drie varianten: het dijk-, dek- en dokmodel. In feite ging het om een keus tussen twee mogelijkheden: ophogen of onder de grond stoppen. De bestuurders van de centrale stad en de drie stadsdelen geven de voorkeur aan de ondergrondse oplossing hoewel die het duurst is. Veel hangt af van de opstelling van het rijk, dat 90 procent van de kosten moet dragen.

In het masterplan staan ook maatregelen die moeten leiden tot een groene route langs Schinkel en Amstel en een gebied waarin een evenwichtige mix van wonen en werken komt. Het gemeentebestuur geeft het masterplan nu vrij voor inspraak. In maart 1997 volgt de besluitvorming.

Reageer op dit artikel