nieuws

Actuele geveltypen behandeld in boek

bouwbreed

In een handboek in de vorm van een ringband zijn alle typen (nieuwe)gevels en hun bouwfysische en andere eigenschappen opgenomen. Met behulp van dit ‘handboek’ is iedere betrokkene bij de bouw in staat gericht een keuze te maken in geveltypen en toe te passen materialen.

Dat geldt zowel voor de woningbouw als voor de hele utiliteitsbouw.

Door een goede bestudering van de diverse geveltypen en hun samenstelling en het maken van juiste keuzes van materialen, zijn ontwerpfouten te vermijden. Voor elk geveltype zijn verschillende oplossingen gegeven gelardeerd met principe tekeningen, schema’s en detailuitwerking alsmede foto’s.

Het ‘handboek Gevels’ van ten Hagen en Stam is samengesteld en geschreven door prof.ir. N.A Hendriks van BDA Buro Dakadvies te Gorinchem en ing. J.M. Bruins van de Stichting Bouwresearch. Niet onbelangrijk in deze tijd is, dat ook de duurzaamheid van de diverse geveltypen aan de orde komt, evenals een overzicht van eisen en prestaties in verband met het Bouwbesluit. Ook adviezen over verwerking, montage en onderhoud ontbreken niet.

Het hoofdwerk omvat ongeveer 250 pagina’s waarop in de loop van tijd de nodige aanvullingen volgen.

Reageer op dit artikel