nieuws

Aanpak Kaagbaan kost Schiphol f. 60 miljoen

bouwbreed

Luchthaven Schiphol zal in januari 1997 overgaan tot de aanbesteding van de verlenging en reconstructie van de Kaagbaan. Met dit po is een investering gemoeid van ongeveer f. 60 miljoen. Het werk moet in maart beginnen en binnen uiterlijk drie maanden zijn uitgevoerd.

Om dat te realiseren moet de aannemer in twee ploegendiensten opereren, ook op zaterdag. Concreet komt dit neer op zes werkdagen van 16 uur.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven omvat het po de verlenging van de start- en landingsbaan met 250 meter in zuidelijke richting. Dit is nodig om zware vliegtuigen in de toekomst zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de Kaagbaan, waarvan de uitvliegroutes over veel minder bebouwde omgeving lopen. Daardoor zullen die zware starts veel minder overlast geven. Nu moeten die starts nog worden uitgevoerd op de Buitenveldertbaan, waarvan de uitvliegroutes over gebieden lopen waar veel bebouwing staat.

Om verlenging mogelijk te maken, wordt de Kaagbaan gesloten voor alle vliegverkeer. “Omdat de baan er dan toch uit gaat, hebben we besloten het groot onderhoud te vervroegen. Dat werk stond gepland voor het jaar 2000, maar we halen het naar voren. Dan hoeven we niet over een paar jaar de Kaagbaan opnieuw enkele maanden buiten gebruik te stellen”, aldus de woordvoerster van Schiphol.

Voorselectie

Zij bevestigt dat inmiddels op basis van de Europese regelgeving een niet-openbare voorselectie van aannemers heeft plaatsgevonden. Op grond daarvan zijn vier ondernemingen overgebleven die in januari een offerte mogen indienen.

Aanvankelijk dreigde aannemersbedrijf Koop Tjuchem BV uit Hoofddorp echter roet in het eten te gooien. Het bedrijf, dat in de voorselectie buiten de boot viel, protesteerde fel tegen de gevolgde procedure. Een kort geding, dat afgelopen vrijdagmiddag voor de president van de Haarlemse rechtbank zou dienen in een ultieme poging een nieuwe aanbesteding af te dwingen, werd door het bedrijf afgeblazen.

Dat gebeurde na een “verhelderend gesprek” tussen beide partijen. Volgens F. Veerman van Koop Tjuchem zouden de door Schiphol gehanteerde selectoecriteria niet objectief geweest zijn. Bovendien maakte hij bezwaar tegen het feit dat de luchthaven ook punten toekende aan de mededingende bedrijven.

Criteria

Volgens de woordvoerster van Schiphol voldeed het aannemersbedrijf niet aan de strenge criteria. Veerman bestrijdt dat: “We voldeden wel degelijk aan de minimumeisen. Maar we haalden te weinig punten. We kregen een 8, maar waren daarmee nog niet het beste jongetje van de klas.”

Zowel Veerman als Schiphol beklemtonen dat het afblazen van het geding niets te maken heeft met de aanbesteding van een ander omvangrijk po: de reconstructie van een platform.

Koop Tjuchem is in de race voor dit po van f. 25 miljoen. Het bedrijf is de voorselectie goed doorgekomen en mag nu samen met enkele concurrenten een prijs indienen.

Ontkend wordt dat luchthaven en aannemer een deal zouden hebben gemaakt, om een kort geding en daarmee een mogelijk lange vertraging in de uitvoering van het Kaagbaanpo te voorkomen. “We laten het nationaal belang prevaleren. Er is geen tijd te verliezen. We willen Schiphol dan ook niet tegen de haren instrijken, door ons als een slecht verliezer op te stellen. We blijven moeite houden met de gevolgde procedure, maar voorop staat dat de Kaagbaan snel klaar moet zijn”, aldus Veerman.

Reageer op dit artikel