nieuws

Woonwagenbeleid kost gemeenten miljoenen guldens

bouwbreed Premium

Het ontmantelen van de bestaande woonwagencentra kost de gemeenten in ons land f. 92 miljoen. Nieuwe woonwagens zijn bij een huur van zevenhonderd gulden pas zonder verlies te verhuren als het rijk f. 100.000 per standplaats aan de gemeenten overmaakt.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de kosten van het woonwagenbeleid. In een brief aan staatssecretaris Tommel van Volkshuisvesting klaagt de VNG over de hoge kosten die de gemeenten maken om het rijksbeleid uit te voeren.

Aanleiding voor de inventarisatie is het verdwijnen van de Woonwagenwet. Het kabinet trekt deze wet per 1 juli 1997 in. Daarmee vervalt de uitzonderingspositie die iedereen die ooit in een woonwagen woonde binnen de volkshuisvesting nu heeft.

Reageer op dit artikel