nieuws

Wijziging management SFB-verzekeringen

bouwbreed Premium

Als gevolg van verschil van inzicht in het te voeren distributiebeleid heeft de Raad van Commissarissen van SFB Verzekeringen besloten een ingrijpende wijziging in het managementteam aan te brengen. Statutair directeur G.L.A. van Diepen is per 8 oktober teruggetreden. Per 1 november wordt hij gevolgd door register-accountant drs. H.L. Kirchner als directeur SFB Schadeverzekeringen.

Het verschil van inzicht heeft volgens een dinsdag onder het SFB-personeel verspreid bulletin betrekking op het voeren distributiebeleid. Een dergelijk beleid is in de verzekeringswereld van cruciaal belang, aldus werd meegedeeld.

Men kent verschillende methoden. Zo ke mogelijke plannen via een directe benadering worden ‘bewerkt’, men kan ook gebruik maken van tussenpersonen of gaan werken met een combinatie. Men wenst geen mededeling te doen welke van deze methodes de voorkeur verdiend.

De te kiezen methode is des te meer van belang nu in het jaarverslag 1995 van SFB Schadeverzekeringen voor dit jaar al een zwaardere concurrentie werd aangekondigd bij de verkoop van verzekeringen tegen het ziekterisico na privatisering van de Ziektewet dan eerder bij het ontstaan van het wao-gat. Er werd ook al in voorspelt dat het winst- en omzetniveau van SFB Schadeverzekeringen dit jaar enigszins zal dalen.

Met onmiddellijke ingang is de dagelijkse leiding in handen gekomen van de heer M. Boontje, tot nu toe hoofd werkgeverszaken in de SFB-werkmaatschappij Diensten. Hij wordt waarnemend directeur. De heer Boontje wordt op zijn beurt als hoofd werkgeversdiensten vervangen door de heer W.C. Walter, hoofd van het bedrijfsbureau.

Bij SFB Levensverzekeringen NV, de tweede poot van SFB Verzekeringen, blijft het management ongewijzigd. Daar blijft mr. E.A.W.M. Uijen aan de top als adjunct-directeur.

Reageer op dit artikel