nieuws

Werkgelegenheid groeit snel, werkloosheid daalt langzaam

bouwbreed Premium

Het Centraal Planbureau voorziet een forse groei van de werkgelegenheid in de jaren 1996 en 1997. Maar omdat ook de beroepsbevolking sterk blijft stijgen, neemt het aantal werklozen maar langzaam af. Toch daalt de werkloosheid in deze twee jaar nog met 70.000 personen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn publicatie ‘Werken en leren in Nederland 1996’.

Vooral in de zakelijke dienstverlening en bij uitzendbedrijven komen er banen bij. Door flexibilisering dreigt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau overigens een tweedeling te ontstaan: een kern van goedbetaalde vaste voltijdbanen en een rand van flexibele banen met veel onzekerheid en weinig perspectief. Daaraan zal het nodige moet worden gedaan.

Het leren zal ook steeds meer verandering ondergaan. Van het reproduceren van kennis wordt overgestapt op het leren verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden.

Reageer op dit artikel