nieuws

Vormzand toegepast bij reconstructie van rotonde bij Doesburg

bouwbreed

In Drempt bij Doesburg wordt bij de aanleg van een rotonde in de Zomerweg-Eekstraat vormzand van de IJzergieterij Doesburg toegepast in de wegfundering. Het werk wordt uitgevoerd door Verhoeve en Faber bv te Hummelo in opdracht van de gemeente Doesburg. Het wordt in november opgeleverd. Het vormzand uit de gieterij is vervuild en kan niet zonder meer als bouw- of grondstof worden gebruikt. Door het zand te bewerken volgens het Vandofix-procede kan dat wel. Dit is een techniek waarbij uitloging van verontreinigingen door middel van additieven wordt voorkomen, dat heet ‘immobiliseren’.

Tot nu toe wordt vervuild vormzand gestort. Onderzoek heeft aangetoond dat het behandelde, vervuilde vormzand is aan te merken als een categorie 1 bouwstof. Op het werk in Drempt wordt ongeveer 500 ton vervuild vormzand behandeld en gebruikt. Over het immobilisaat wordt een laag asfalt aangebracht met een dikte van 0,18m.

Reageer op dit artikel