nieuws

Voorlichting en opleiding cruciaal voor de bouw

bouwbreed

Voorlichting en opleiding zijn de hoekstenen voor kwaliteit in de bouw. Innovatie en productontwikkeling werpen alleen hun vruchten af als zij in de uitvoering geintegreerd ke worden. Nieuwe kennis moet daarom worden vertaald naar practische, direct bruikbare informatie voor de bouwpartners.

Deze informatie kan slechts ingang vinden in de bouwpraktijk door middel van vorming en opleiding. Dat was de boodschap van ir. M. Le Begge, voorzitter van de Belgische Betongroepering (BBG) en directeur van Aannemingsmaatschappij CFE, in de jaarrede die hij uitsprak tijdens de Betondag te Brussel.

Le Begge spitste zijn boodschap uiteraard toe op de betonbranche. “Betontechnologisch onderzoek moet in de eerste plaats gericht zijn op de toch zo cruciale uitvoeringsfase – het samenstellen, vervoeren en verwerken van de betonspecie”, stelde Le Begge. “Daar krijgt het beton het stempel ‘goed’ of ‘slecht’, daar ligt de meest storingsgevoelige fase van het bouwproces. Daar staat of valt het jarenlang opgebouwd imago van het materiaal beton. Daar worden vaak onnodig grote risico’s genomen met betrekking tot de kwaliteit. Klimaatseisen worden onderschat, nabehandeling en verdichting worden stiefmoederlijk behandeld.” Vorming en opleiding zijn noodzakelijk om hierin verbetering te brengen.

Draaischijf

Le Begge zei, dat de Betongroepering kan dienen als draaischijf voor initiatieven in de bouw, naar het voorbeeld van de Nederlandse Betonvereniging, maar op kleinere schaal. De Betongroepering heeft veel minder middelen en een ledenbestand van ca. 350 ‘betonvrienden’. Desondanks kan zij een rol spelen als het gaat om initiatieven die afhankelijk zijn van de medewerking van federaties, centra en universiteiten. Het programma, dat Le Begge voor de nabije toekomst ontvouwde, wijkt echter niet af van de traditionele aanpak van de Betongroepering. Er komt een grondig opgewaardeerde uitgave van de cursus ‘Betontechnologie’. Hij wordt naar verwachting op de volgende Belgische Betondag gepresenteerd. Le Begge pleitte daarnaast voor het opnieuw opnemen van het initiatief om een cyclus te organiseren over de uitvoering van betonconstructies. Daarmee heeft de Betongroepering tien jaar geleden ook succes geboekt.

Jong beton

Voorafgaand aan de Jaarrede gaf ir. G. De Schutter van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek van de Universiteit Gent een lezing over de technologie van jong beton. Hij presenteerde een systeem voor het meten van de verharding van jong beton op basis van de hydratatiegraad. Deze methode is de opvolger van de rijpheidsbenadering. Volgens De Shutter is een grondige kennis van verhardend beton belangrijk, onder andere in verband met de kwaliteit van het eindproduct. Traditioneel wordt er een verband gelegd tussen sterkte en rijpheid. De methode op basis van de hydratatiegraad is echter meer juist. Hij is gebaseerd op kennis over de microstructuur van beton.

Dr.ir. F. van Cauwelaert van de Federatie van de Belgische Cementnijverheid te Brussel hield een lezing over de berekening van betonnen vloeren. Hij liet een nieuwe methode zien, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de verticale krachten, maar ook met de horizontale weerstand van de bodem. Het

Reageer op dit artikel