nieuws

Voor de wintersluiting moet ik nog een aantal werken afronden. Nu hoor ik steeds meer uitzenden in de bouw, onder meer via de SFB/Concent-dochter Constructief. Ik kan best wat extra mankracht gebruiken, maar uitzendkrachten inzetten mag toch nog niet ?

bouwbreed

Een uitzendbureau wordt geassocieerd met uitzendkrachten. Hierdoor bent u wellicht van mening dat een uitzendbureau voor u niet interessant is, omdat uitzenden in de bouwnijverheid (met uitzondering van enkele cao’s) is verboden.

Uw reactie is begrijpelijk. Maar u kunt wel degelijk een (uitzend-) bureau inschakelen om iets aan uw piekbelasting te doen. Voor Constructief betekent uitzenden het leveren van flexibele arbeidskrachten. Dat is veel ruimer dan uitzenden alleen.

Denk bijvoorbeeld aan detacheren, werving en selectie, collegiale in- en uitleen en (soms tijdelijke) herplaatsing van arbeidskrachten.

Mogelijkheden dus om flexibel personeel binnen de bedrijfstak bouw te leveren of in opdracht van een werkgever uit te plaatsen. Met andere woorden: ‘Uitzenden’ volgens de traditionele uitzendformule is slechts een variant op het hele scala van flexibele arbeidsmogelijkheden. Overigens mag het ‘uitzenden’ volgens deze traditionele uitzendformule nog altijd niet in de bouwnijverheid.

In mijn bedrijf is zojuist een ongeval gebeurd. Moet ik dat ook bij de SFB Groep melden?

Nee, sinds 1 januari 1996 hoeft u geen melding meer te doen bij de bedrijfsvereniging en de SFB Groep. U kunt volstaan dit te melden bij de Arbeidsinspectie (tot voor kort Inspectiedienst SZW geheten).

Ernstige ongevallen dient u direct te melden bij het regiokantoor van de Arbeidsinspectie. Onder ernstige ongevallen worden bedrijfsongevallen verstaan met dodelijke afloop of ongevallen, die leiden tot ziekenhuisopname.

U kunt de regionale kantoren van de Arbeidsinspectie onder de volgende telefoonnummers bereiken:

Regio Noord, tel. (050) 522 58 80,

Regio Noordwest, tel. (020) 581 26 12

Regio Midden tel. (030) 230 56 00

Regio Oost , tel (026) 355 71 11

Regio Zuidwest tel. (010) 479 83 00

Regio Zuid tel. (043) 321 92 51

Alle overige bedrijfsongevallen kunt u schriftelijk melden bij het Centraal Kantoor Arbeidsinspectie, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Nadere informatie kunt u inwinnen via tel. nr. (070) 333 44 55.

Reageer op dit artikel