nieuws

Verwachting over langere levensduur zoab terecht

bouwbreed Premium

De levensduur van zeer open asfaltbeton (zoab) kan omhoog van 8 tot 10 jaar naar 12 tot15 jaar. Dat kan door tegengaan van veroudering van het bindmiddel en van onthechting tussen bindmiddel en mineraal aggregaat.

Dat blijkt uit het onderzoek van de C.R.O.W-werkgroep ‘Duurzaamheid zoab’ waarvan de resultaten zijn opgenomen in publicatie 103 ‘Zoab rest levensduur’. De werkgroep heeft zich gericht op op tegengaan van veroudering van het bindmiddel en van onthechting tussen bindmiddel en mineraal aggregaat.

Op de A10 en A12 zijn proefvakken aangelegd met enkele kansrijke mengsels waarvan de levensduur naar verwachting 12 tot 15 jaar bedraagt. De definitieve resultaten van deze proefvakken zijn nog niet beschikbaar. De verwachting dat langere levensduren voor zoab mogelijk zijn wordt sterker op basis van onderzoek an oudere toepassingen van zoab in het buitenland. Zo zijn in Belgie zoab-varianten gerealiseerd die inmiddels 9 tot11 jaar oud zijn.

De werkgroep adviseert voor de mengselsamenstelling een bindmiddelgehalte van minimaal 5,5% en een holle-ruimtepercentage van ten minste 20. Ter compensatie van het hogere bindmiddelgehalte dient de minerale samenstelling ook aangepast te worden. De vulstof zou kalkhydraat moeten bevatten en de steenslag zou bij voorkeur uit gebroken groevemateriaal moeten bestaan.

Rafeling

Versneld verouderen van zoab is in het laboratorium slechts beperkt mogelijk gebleken. Ook het schadebeeld ‘rafeling’ kan niet op eenduidige wijze worden gesimuleerd. Daarom is meer onderzoek noodzakelijk. Dat moet gericht zijn op beproevingen die eenduidige resultaten opleveren.

Reageer op dit artikel