nieuws

Verstandelijk gehandicapte wil vaker ‘gewone’ woning

bouwbreed

Mensen met een verstandelijke handicap doen voor hun huisvesting steeds meer een beroep op de ‘gewone’ woningmarkt, en meer specifiek op het aanbod van de woningcorporaties. Dat gebeurt omdat zij dit zelf willen, maar ook onder invloed van de beperkingen van de zorgvoorzieningen.

Dat wordt gesteld in nummer 77 van de reeks Woningraad Extra, die verschijnt onder verantwoordelijkheid van de Nationale Woningraad.

Staatssecretaris Terpstra schrijft in het voorwoord het van groot belang te vinden dat de verstandelijk gehandicapten zoveel mogelijk als een normale groep woningzoekenden worden beschouwd. “Goed wonen is een belangrijke voorwaarde voor een goed en prettig leven in Nederland. Tot voor kort gingen we er stilzwijgend vanuit, dat dit alleen gold voor mensen die geen verstandelijke handicap hebben. Mensen met een verstandelijke handicap verbleven in instituten, sociowoningen of gezinsvervangende tehuizen, waarin het ‘wonen’ niet als authentieke levensbehoefte werd gepraktiseerd. Gelukkig is dat in snel tempo aan het veranderen.”

Volgens de bewindsvrouw van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben en nemen corporaties een grote verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze groep woningzoekenden, in samenwerking met zorgverlening. Voor beide ligt er in de toekomst een uitdaging: “De uitdaging aan woningcorporaties is dat ze beter bouwen dan zorgverleners. En goedkoper. De uitdaging aan zorgverleners is om samen met de woningcorporaties ‘programma’s van eisen’ te ontwikkelen die het gewoon wonen zoveel mogelijk benaderen.” Volgens Terpstra kan de NWR-publicatie deze ontwikkeling stimuleren.

Reageer op dit artikel