nieuws

Uitzendbranche wil aan eisen bouwsector voldoen

bouwbreed Premium

De uitzendbranche wil voldoen aan vrijwel alle eisen die de bouw stelt aan uitzenden. Sociale partners moeten dan wel een keer met een plan komen. De uitzendorganisaties zijn bereid hun nek uit te steken voor bijvoorbeeld pensioenregelingen of andere aanvullende maatregelen. “Maar als de branche niks regelt, vallen wij terug op de uitzend-cao, waardoor automatisch een heleboel zaken vervallen.”

In het rondetafeldebat over flexibiliteit dat Cobouw hield, bleek de uitzendsector bijzonder open te staan voor suggesties van werkgevers en werknemers om te komen tot een voor ieder acceptabele uitzendconstructie in de bouw. Zo is men bereid de bouwcao toe te passen en mee te werken aan een kleinschalig experiment. Het geduld van de ‘flexbedrijven’ wordt echter danig op de proef gesteld. In de bouw zelf is men namelijk niet in staat consensus te krijgen over de voorwaarden waaronder mag worden uitgezonden.

Directeur Attema van Start Uitzendbureaus gaf aan al in 1983 te zijn begonnen met het benaderen van sociale partners over dit onderwerp. “Het gesprek is nooit echt van de grond gekomen. Wij vonden dat jammer, want we dachten met een goede zaak bezig te zijn.”

De heren Van Heijningen en Brouwer (directeuren van respectievelijk Heijningen Beheer en de Brouwer Groep) hebben soortgelijke ervaringen. Beiden zijn reeds jaren actief op de flexmarkt in de bouw. Zij doen dit langs legale lijnen, waardoor ze het geen uitzendarbeid mogen noemen.

Verdeeldheid

Volgens Brouwer is het de verdeeldheid in het werkgeverskamp die ervoor zorgt dat er geen spijkers met koppen worden geslagen. Zo merkt hij in de dagelijkse praktijk dat aannemers er met het flexibel inlenen van personeel helemaal niet op uit zijn om op lonen te concurreren. Ze betalen graag wat meer (bouw-cao met opslag voor uitzendbureau), in ruil voor flexibiliteit. Het officiele werkgeversstandpunt is echter dat uitsluitend de uitzend-cao gehanteerd moet worden.

Ook de vakbeweging constateert verdeeldheid bij werkgevers. “Dat is juist zo jammer, want daardoor ke mensen tussen wal en schip vallen. Stel dat je in staat bent via uitzenden mensen aan kwaliteit te laten winnen, zodat zij daar later profijt van hebben. Dan is er voor beide zijden een winsituatie”, aldus L. Middendorp van Het Zwarte Corps.

Volgens Van Heijningen en Brouwer zal het zo’n vaart niet lopen met uitzendarbeid. Van Heijningen: “Als ik Topgroep Nederland zou ombouwen tot een uitzendbureau verwacht ik binnen een paar weken mijn hele bestand aan bouwvakkers kwijt te zijn.”

Commentaar: pag. 3 Verslag rondetafeldebat: pag.9

Reageer op dit artikel