nieuws

Takenaka ligt op de loer

bouwbreed Premium

Het leveren van een integrale oplossing voor het probleem van een opdrachtgever. Een geintegreerde organisatie van een bouwpo om die oplossing te bereiken. Vooral niet het leveren van capaciteit door een bouwbedrijf. Wel het leveren van kwaliteit. Ook het leveren van bouwpoen met een hoge toegevoegde waarde, waarmee je je als aanbieder kan onderscheiden. Met een zekere regelmaat steekt het weer de kop op. Japan als voorbeeld voor de Nederlandse bouwnijverheid. Of: Takenaka ligt op de loer.

Ik zal eerlijk zijn. Dit type beschouwingen leidt bij mij altijd tot enige wrevel. Op zijn minst een licht gevoel van onbehagen. Ik zal uitleggen waarom. Naar verwachting zal de Nederlandse bouwproduktie ruim f. 65 miljard bedragen. Zo’n 30.000 bedrijven tekenen voor dit resultaat. Deze bedrijven zijn hoofd- of onderaannemer. Gespecialiseerde aannemer is ook een onderscheiding.

De gemeenschappelijke noemer is, dat de bedrijven personeel in dienst hebben en werkzaam zijn als bouw- of bouwinstallatiebedrijf. Binnen deze omschrijving kan het gaan om een aannemingsbedrijf b en u, een timmer- of metselbedrijf, schildersbedrijf of stucadoor kan ook; heien, straatmaken, algemeen gww, natuursteenbedrijf enzovoort. Loodgieters, electrotechnische bedrijven en luchtbehandelaars maken eveneens onderdeel uit van de bouwnijverheid. Cobouw-lezers komen uit de gelederen van de genoemde bedrijfstypen.

Daarnaast kennen we nog de architecten, adviseurs en toeleveranciers. Ook overheden zijn in verschillende gedaanten tot de bouwfamilie te rekenen. Alles bijeen een bont gezelschap, gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de bouwproduktie. Zij tekenen voor het realiseren van de wensen van de opdrachtgevers. Alleen al in de b en u worden jaarlijks 40.000 bouwvergunningen afgegeven.

Te zamen met de opdrachten aan bouw- en installatiebedrijven waarvoor geen bouwvergunning is vereist, omdat het onderhoud en renovatie betreft, worden nog eens tienduizenden opdrachten verstrekt. Als we ook de grond-, water- en wegenbouw meerekenen, zal zeker het dubbele van 40.000 opdrachten worden gehaald.In 80.000 gevallen moest dus een probleem worden opgelost. In hoeverre was daarbij sprake van een geintegreerd bouwproces. En wat moet je daar dan onder verstaan?

Het bouwteam zoals wij dit in Nederland kennen, verbleekt als samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever, ontwerper, (hoofd)aannemer, nevenaannemers en toeleveranciers, vergeleken bij het gesuggereerde geintegreerd bouwproces in Japan. Bij dit laatste berust immers alles in een hand. Uw probleem is zieken genezen en verplegen? Vertel mij hoeveel en hoe ernstig en ik lever u een ziekenhuis op maat. Er moet gewoond worden? Dat kan, zeg maar wat de maandlasten mogen zijn, over zes maanden kunt u erin.

Badinerend? Natuurlijk is dit badinerend. Maar is de suggestie van de bouwonderneming zoals die in Japan zou opereren dat dan niet? Japanse ondernemingen kennen natuurlijk niet alleen successen. Europese en Nederlandse participanten in het bouwproces zijn niet allemaal sukkels.Het zou mooi zijn indien pleigebezorgers van het Japanse bouwmodel zich de moeite zouden getroosten dit te spiegelen aan de Nederlandse werkelijkheid. In de volle omvang, dus inclusief cultuur, gewoonten en omgangsvormen. Daarna kan worden bekeken wie het meest kan leren.

Adri Buur*)

*) A. Buur is directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid

Reageer op dit artikel