nieuws

Subsidie loonkosten helpt laagopgeleide werklozen amper

bouwbreed Premium

Ontheffing van het minimumloon, premievrijstelling, loonsubsidies en andere financiele overheidsregelingen om werkgevers te stimuleren om lager opgeleide werklozen aan te nemen werken amper. Daarvoor zijn zowel werkgevers als werklozen te kieskeurig.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in zijn vrijdag gepubliceerde rapport “Het onderste kwart. Werk en werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.”

Volgens het SCP is alleen een sterke algehele economische groei en daardoor aanzwellende roep om meer personeel een structurele oplossing voor de werkloosheid onder kansarme werkzoekenden. Tot die categorie behoren volgens het SCP langdurig werklozen, laag opgeleiden en allochtonen.

Reageer op dit artikel