nieuws

Stichting Dak en Milieu verzamelt ‘milieugetallen’

bouwbreed Premium

De Stichting Dak en Milieu te Zeist heeft van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) een subsidie ontvangen voor het verzamelen van ‘milieugetallen’ van baanvormige dakbedekkingsmaterialen. Door de stichting wordt begonnen met het vergaren van alle relevante milieu-informatie van APP en SBS gemodificeerde dakbedekkingsmaterialen. Dit omdat deze bedekkingen het leeuwedeel vormen van de baanvormige dakbedekkingen. Daarna volgen andere vormen van dakbedekkingsmaterialen.

Het geven van cursussen over LCA (Levenscyclusanalyse) en Systeem Toegevoegde Milieubelasting (STMB) alsmede poontwikkelingen gericht op milieuverbetering, maakt eveneens deel uit van het po. De cursussen zijn zowel bedoeld voor de toeleveringsindustrie van dakbedekkingsmaterialen als dakbedekkingsbedrijven. Met deze cursussen wil de stichting alle betrokkenen stimuleren om actief mee te werken aan het geven van productinformatie gericht op een verminderde milieubelasting of het geheel ontbreken van milieubelasting. Het thema ‘vertrouwelijk omgaan met gegevens’ neemt bij de cursussen een belangrijke plaats in. Ter verificatie van de informatie zal IVAM (Vrije Universiteit Amsterdam) worden ingeschakeld. De Stichting Dak en Milieu verwacht dat het po eind volgend jaar zal zijn afgerond.

De overheid heeft de subsidie beschikbaar gesteld, omdat het onderzoek onder andere aansluit bij het overheidsbeleid zoals verwoord in de nota ‘Produkt en Milieu’.

Reageer op dit artikel