nieuws

Stagnatie keukenmarkt zet resultaten Atag onder druk

bouwbreed

Atag, de onderneming die keukenapparatuur, verwarming, sanitair en fietsen levert, rekent voor het derde kwartaal van dit jaar op een aanmerkelijk lager resultaat dan de f. 7,2 mln in de overeenkomstige periode vorig jaar. De onderneming kampt met prijsdruk op de markt voor keukenapparatuur. Ook staat het resultaat in de verwarmingsector onder druk.

Volgens directievoorzitter J. Manschot stagneert de Europese markt voor keukenapparatuur. Hij spreekt van een verrassing. “Vooral de mate waarin verbaast ons.” De stagnatie houdt verband met de fors toegenomen concurrentie.

Tevens heeft het bedrijf te maken met aanloopkosten voor de productie van een nieuwe cv-ketel. Atag publiceert de cijfers over het derde kwartaal op 1 november. In hoeverre de tegenvallende gang van zaken in het derde kwartaal het resultaat over geheel 1996 beinvloedt, kon Manschot niet zeggen.

Beleggers op de Amsterdamse effectenbeurs reageerden onthutst. De koers van het aandeel viel vlak na de aankondiging f. 17,50 terug naar f. 110, een verlies van bijna 14%.

De resultaatverslechtering in het derde kwartaal komt niet helemaal uit de lucht vallen. Manschot liet bij de presentatie van de halfjaarcijfers in juli al weten dat hij voor geheel 1996 geen winststijging verwachtte. Verbeteringen bij een reeks overgenomen bedrijven vergden volgens hem meer tijd dan waarop was gehoopt.

De winst over de eerste helft van dit jaar bedroeg f. 12,5 mln, vrijwel gelijk aan de f. 12,4 mln in dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 25% t tot f. 495 mln.

Reageer op dit artikel