nieuws

Snelweg A15 niet doorgetrokken

bouwbreed

De snelweg A15, die nu ophoudt bij het Gelderse Elst (tussen Arnhem en Nijmegen), wordt niet doorgetrokken.

Om een einde te maken aan de fileproblemen in de buurt van Arnhem ziet minister Jorrtitsma van Verkeer veel meer in verbreding van de A12 en de A50 op enkele plaatsen in de regio.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de bewindsvrouw voor de A12 te verbreden tussen Waterberg en Velperbroek en tussen Duiven en Ouddijk. De A50 zou tussen Ewijk, Valburg en Renkum verbreed moeten worden. Met deze voorstellen neemt Jorritsma de voorstellen van het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur, waarin zo’n twintig maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, over.

De keuze van de minister is tegen de wens van de gemeente Arnhem. Die had liever gezien dat de A15 was doorgetrokken langs het toekomstige trace van de Betuwelijn. Veel kleinere gemeenten in de regio waren daar tegen, gezien de verwachte verkeersoverlast.

Doortrekking van de A15 levert volgens Jorritsma onvoldoende soelaas om de fileproblemen op de andere twee wegen op te lossen. De nieuwe snelweg zou bovendien door een ecologisch waardevol gebied komen te lopen. Tot slot spelen ook de kosten een rol. Verbreding van de A12 en de A50 van twee naar drie rijstroken kost f. 460 miljoen. De aanleg van een verlengde A15 kost tussen de f. 660 miljoen en f. 1,2 miljard.

Reageer op dit artikel