nieuws

Snel duidelijkheid over bouwlocatie Delfgauw

bouwbreed Premium

Rechter D. Dolman van de Raad van State in Den Haag laat vrijdag 1 november weten wat hij met het bestemmingsplan Bouwlocatie Delfgauw doet. Dan zal meer duidelijkheid ontstaan over de vraag wanneer de eerste tranche van de geplande 2400 woningen gebouwd kan worden en hoe het gaat lopen met de aanleg van de nieuwe provinciale weg tussen Zoetermeer en Delft.

De bewonersvereniging Delfgauw en enkele onafhankelijke inwoners van Delfgauw hebben om uiteenlopende redenen schorsing van het plan gevraagd. De bewonersvereniging is niet tegen de nieuwbouw, maar wel tegen de wijze waarop het gebied ontsloten zal gaan worden.

Zoals het er nu naar uitziet zal er voorlopig ontsloten worden op de Delftsestraatweg en die zou al veel te druk zijn. Het gemeentebestuur zou in het verleden juist hebben toegezegd deze weg te ontzien.

Door de ontsluitingsweg nu aldus te plannen zou gehandeld worden met eerdere toezeggingen en dat is volgens woordvoerder Hans Zweekhorst in strijd met het algemeen geldend rechtszekerheidsbeginsel.

Mocht rechter Dolman het bestemmingsplan volgende week grotendeels intact laten, dan gaat de gemeente zogenoemde uitwerkingsplannen ter inzage leggen. Daarin staat hoe de nieuwbouw wordt vormgegeven. Vervolgens ke er bouwvergunningen worden verleend. Theoretisch zou er over zes a zeven weken gebouwd ke gaan worden aan de eerste 240 woningen, die op het programma staan.

Combinatie

Het gebied wordt ontwikkeld door de CV Delfgauw. Dat is voor deze gelegenheid een samenwerkingsverband tussen de BV Mabon uit Rijswijk, Dura Bouw Bv uit Rotterdam, Wilma Bouw BV uit Weert, Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij BV uit Zoetermeer en nog een aantal andere partijen. Voor de nieuwbouw zijn miljoenen guldens aan overheidssubsidie toegezegd.

De advocaat van de CV Delfgauw, J. Hoekstra, sprak voor de Raad van State de vrees uit dat subsidietoezeggingen verlopen als er vertragingen optreden in de realisatie van de plannen. De subsidies zijn toegezegd omdat het hier om een zogenoemde vinex-locatie gaat.

Reageer op dit artikel