nieuws

Risico Maaspoen ligt bij het rijk

bouwbreed Premium

Bij alle grootschalige werken die aan de Maas – van Eijsden tot Lith – worden uitgevoerd is het risico voor het rijk. Dit betekent dat het uitdiepen en verbreden van de Maas tegen hoog water en natuurontwikkeling na zand en grindwinning in de Zand- en Grensmaas de rijksoverheid eindverantwoordelijke is.

Na het financiele debacle bij het aanleggen van Maaskade – waarbij de kosten met f. 39 miljoen fors overschreden werden – zijn de provincie Limburg en het rijk, in concept overeengekomen dat voor de uitvoering van de plannen een gezamenlijke organisatie van rijk en provincie komt die onder leiding staat van een podirecteur. Hij krijgt steun van ongeveer zestig ambtenaren. De bureaus Zandmaas van rijkswaterstaat en Grensmaas van de provincie gaan op in de nieuwe organisatie.

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen zijn de kosten van het Zand- en Grensmaaspo, f. 2 miljard, niet budgettair neutraal maar moet er geld bij. En dat is volgens gedeputeerde J. Schrijen van de provincie Limburg omdat de opbrengst van grint de laatste jaren gedaald is.

Reageer op dit artikel