nieuws

Rijksweg overbouwd dankzij publiek-private samenwerking

bouwbreed Premium

Twee kilometer rijksweg, op twee kruispunten na volledig overkapt en ombouwd met 700 woningen en 10.000 m2 kantoor, inclusief ruimte voor openbaar vervoer – deze innovatieve oplossing voor dubbel grondgebruik in de Haagse regio krijgt vorm in een innige publiek-private samenwerking. Dankzij particulier initiatief maakt ‘Sijtwende’ in Voorburg een eind aan de decennia-lange strijd om aanleg wel of niet van de Landscheidingsweg.

Zo ongeveer sinds mensenheugenis zijn de gemoederen verhit geweest over aanleg van de Landscheidingsweg, een nieuwe verbinding tussen Zoetermeer en Den Haag, over de rijksweg A4 en de Vliet heen, en over Voorburgs grondgebied. Na de Utrechtse Baan en verhoogde spoorlijn zou het de derde forse doorsnijding van deze randgemeente worden. Voorburg en de anti-autolobby hebben de aanleg met succes steeds tegengehouden.

Deze patstelling is een jaar geleden doorbroken door particulier initiatief. Bohemen en Volker Stevin lieten stedenbouwkundige Ashok Bhalotra van het Rotterdamse bureau Kuiper Compagnons een plan opstellen waarbij de rijksweg zoveel mogelijk werd ingegraven en overbouwd. Vorige maand hebben alle betrokken partijen het akkoord getekend dat inhoudt dat begin 1998 de eerste schop de grond ingaat.

Iedereen heeft zijn zin gekregen: Voorburg wordt niet verdeeld maar krijgt er een bouwlocatie bij, het Rijk krijgt zijn weg (al is het in wat kleiner formaat) en ook de anti-autolobby is met de ‘downsizing’ en aanleg van openbaar vervoersverbinding tegemoetgekomen.

Dubbel grondgebruik

Sijtwende is het eerste grootschalige voorbeeld van dubbel grondgebruik. In verstedelijkte regio’s zal dit steeds vaker een noodzaak zijn. Sijtwende toont dat die noodzaak niet een kwestie van ellende en domweg ‘onder de grond stoppen’ is, maar aangegrepen kan worden als een kans om op alle fronten winst te boeken. Dat kan alleen als infrastructuur niet als een last maar als een investeringskans wordt gezien.

Projectorganisatie

De participanten bij het po Sijtwende zijn Sijtwende bv (Bohemen Vastgoedontwikkeling bv en Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij bv), het Rijk (de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat), het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Voorburg. Het initiatief ligt bij Sijtwende bv als ontwikkelaar van de locatie. Deze firma heeft bilaterale overeenkomsten met alle partijen, die samenwerken in ‘ondersteuningsgroepen’ om het plan verder uit te werken. Een ‘coordinatieplatform’ stroonlijnt dit werk en bereidt het bestuurlijk overlkeg voor. Aan de bilateriale overeenkomsten wordt nu de te hand gelegd. Tegen het eind van het jaar moet de contractvorming zijn afgerond en vindt de definitieve stedenbouwkundige planpresentatie plaats in de Voorburgse gemeenteraad, die eerder al met de hoofdlijnen heeft ingestemd. Als alles volgens plan verloopt wordt in 2001 de laatste woning opgeleverd bij dit ‘wegenbouwpo’.

Op Voorburgs grondgebied zal de nieuwe ‘noordelijke randweg voor de Haagse regio’, zoals de officiele naam luidt, deels ondergronds maar grotendeels in een dijklichaam worden aangelegd. Tegen dit dijklichaam aan worden woningen en kantoren gebouwd. De dijk zelf fungeert als geluidbuffer en groenvoorziening.

Reageer op dit artikel