nieuws

Rijk betaalt reiniging van Twentse bodem

bouwbreed Premium

Het rijk is alsnog bereid mee te werken aan het oplossen van de financiele problemen die zijn ontstaan door de bodemverontreiniging op voormalige fabriekscomplexen in de binnensteden van Enschede, Hengelo en Almelo.

Die conclusie trekt het bestuur van de Regio Twente na een gesprek met tie van het kabinet. Bestuurder K. Loohuis van de Regio Twent noemt de uitspraak van het rijk een doorbraak. Het kabinet stelt volgens hem duidelijk vast dat de milieuproblemen in de centra van de Twentse steden groter zijn dan in de rest van het land en dat er extra inspanning is vereist om die aan te pakken. Loohuis leidt daaruit af dat het rijk ook meer geld uittrekt voor de aanpak van de problematiek.

Door bodemvervuiling zijn de oude bedrijfsterreinen ongeschikt voor bebouwing. Loohuis: “Blijft dat zo, dan ke we onze afspraak met het rijk niet nakomen om de bouw van huizen in binnensteden te stimuleren.”

Om bedrijfsgebouwen te slopen, de bodem te reinigen en de grond bouwrijp te maken is op dit moment f. 50 miljoen beschikbaar. Dat blijkt f. 20 miljoen te weinig.

Reageer op dit artikel