nieuws

Rentekorting hypotheek is premieplichtig inkomen

bouwbreed Premium

Een werkgever die voor zijn personeel rentekorting verzorgt op hypotheekleningen moet over het bedrag van die korting premies voor de werknemersverzekeringen (ww, wao, Ziektewet, Ziekenfondswet) betalen.

De Belastingkamer van de Hoge Raad heeft dat bepaald in een cassatie van een werkgever tegen een uitspraak van de hoogste rechter in de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep.

De werkgever baseerde zich op een beschikking van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 1954. Daarin wordt een rentekorting die de werkgever toepast op een hypothecaire lening die hij zelf verstrekt aan een personeelslid gevrijwaard van premieheffing. Banken en verzekeraars kennen deze constructie, waarbij personeel tegen gunstige voorwaarden een hypotheek kan opnemen bij het eigen bedrijf.

De werkgever die zijn cassatie bij de Hoge Raad zag sneuvelen, vond dat dit rentevoordeel wegens de goedgeefsheid van de werkgever ook vrij van premie moest zijn bij een hypotheek die het personeel afsluit bij een door hem aangewezen externe hypotheekverstrekker. Die vlieger gaat niet op.

Reageer op dit artikel