nieuws

Regio Eindhoven doet te weinig voor natuur

bouwbreed Premium

De Brabantse Milieufederatie BMF vindt dat het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven in een onlangs gepresenteerd ontwerp-structuurplan veel te weinig aandacht besteedt aan de natuur. In een brief aan het bestuur dringt de federatie aan op meer waarborgen en ontwikkelingskansen voor natuur, landschap en milieu.

In het structuurplan is vastgelegd waar in de toekomst welke ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Volgens de BMF gaat de ontwikkeling van Eindhoven tot internationaal stedelijk knooppunt ten koste van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Van een duurzame ontwikkeling is naar de mening van de federatie geen sprake.

Zo wijst de BMF erop dat in het structuurplan staat dat het mogelijk is een aantal waardevolle gebieden te gebruiken voor woningbouw en de aanleg van industrieterrein. Voorbeelden daarvan zijn een bosgebied ten zuiden van Helmond, delen van het dal van het riviertje de Dommel en een natuurgebied bij Best. Ook stelt het plan voor wegen aan te leggen op plaatsen waar dat naar de mening van de BMF grote schade toebrengt.

De federatie wil nieuwbouw vooral concentreren in de bestaande stedelijke gebieden.

Reageer op dit artikel