nieuws

PvdA schaaft aan plan sociale koopsector

bouwbreed Premium

De PvdA is bereid tot vergaande concessies om haar plan voor een nieuwe sociale koopsector gerealiseerd te krijgen. “Het belangrijkste is dat er een eigendomsneutrale volkshuisvesting tot stand komt. Voor het overige is alles bespreekbaar.”

Dat zei een van de opstellers van het PvdA-plan, Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn op een druk bezochte bijeenkomst van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting.

Deze zomer kwamen hij en collega-Kamerlid Van der Ploeg met een voorstel, waarmee een koopwoning ook voor de lage inkomens bereikbaar zou moeten worden gemaakt. Inzet was om huurders het recht te geven op de aankoop van hun huis.

Gerekend werd met de verkoop van een miljoen sociale huurwoningen, waarvan de opbrengst moest worden gestort in een speciaal fonds. Dat fonds moest onder beheer worden gesteld van het rijk, en diende om de volkshuisvesting financieel te ondersteunen.

Het plan leverde een stroom van kritiek op, vooral vanuit de corporatiesector (directeur D. Hamersma van de NWR op de bijeenkomst: “een potentiele aanranding van de kwaliteit van de Nederlandse sociale woningbouw”), maar ook vanuit de hoek van de lagere overheden. Staatssecretaris Tommel zag en ziet eveneens weinig in het plan, zoals nog eens bleek uit zijn bijdrage aan de SEV-bijeenkomst.

De kritiek die is geleverd is voorspelbaar en veelal niet terecht, zo zei Duivesteijn gisteren voor een zaal vol corporatiedirecteuren. Hij zette daarom nog maar eens uiteen dat het hier om een discussienota gaat, die “nogal scherp is aangezet”, en waar nog veel aan geschaafd en verbeterd kan en zal worden.

Concessies

Op twee belangrijke en veelvuldig bekritiseerde onderdelen van het plan, het kooprecht voor de huurders en het via de opzet van een rijksfonds geld onttrekken aan de sociale sector, gaf Duivesteijn aan dat er concessies mogelijk zijn.

Het kooprecht is veel minder rigide dan wel is verondersteld, en wordt in de visie van de PvdA pas verstrekt als gemeenten en corporaties het eens zijn geworden over wat er aan sociale huurwoningen hoe dan ook beschikbaar moet zijn.

En over het fonds merkte de PvdA’er op dat dit niet perse in beheer van het rijk moet worden gesteld. Dat ke ook de lagere overheden of de corporaties zijn.

Het gaat ook, zo maakte Duivesteijn duidelijk, om het doel en niet zozeer om de weg ernaartoe. En dat is een eigendomsneutrale, betaalbare en leefbare volkshuisvestingssector, waarbinnen de woningzoekende vrij is om te kiezen tussen huur en koop, in plaats van dat hij door zijn te lage inkomen is veroordeeld tot de sociale huisvesting. “Er moet evenwicht komen tussen huren en kopen. Dat is voor de PvdA zeer belangrijk. Voor het overige is alles bespreekbaar.”

Duivesteijn en Van der Ploeg zullen nog voor de behandeling van de VROM-begroting in de Tweede Kamer, die eind oktober staat gepland, met een verbeterde versie van het voorstel komen.

Reageer op dit artikel