nieuws

Provinciale Staten van Limburg kiezen voor dunne deklagen

bouwbreed

Vissers Wegenbouw gaat voor Gedeputeerde Staten van Limburg circa 40.000 vierkante meter provinciale weg van een dunne deklaag voorzien. Het gaat om het uit Frankrijk afkomstige product ‘Euroduite’, een oppervlakbehandeling waarbij in een arbeidsgang met een asfaltspreidmachine een ‘dunne’ laag met een dikte van minimaal 10 millimeter tot maximaal 25 millimeter wordt aangebracht. Met het werk is een bedrag gemoeid van f. 540.000.

Aanbrengen van dunne deklagen is een recente onderhoudstechniek die inmiddels een goed alternatief vormt voor normale oppervlakbehandelingen. Die te leiden vaak tot een verhoging van het verkeerslawaai. Bovendien kan opspattende steenslag voor de automobilist tot onveilige situaties leiden.

Het werk dat nu uitgevoerd gaat worden betreft wegvakken die met een normale oppervlakbehandeling tot klachten en problemen zou ke leiden. Daarom heeft de provincie hier gekozen voor dunne deklagen.

Nog slechts een beperkt aantal bedrijven beschikt over de techniek van het aanbrengen van de dunne deklagen. Bij de onderhandse aanbesteding van het bestek ‘dunne deklagen 1996’ is het werk aan de laagste inschrijver, Vissers Wegenbouw, gegund.

Reageer op dit artikel