nieuws

Proef reinigen baggerslib in Hoorn loopt nog steeds

bouwbreed Premium

De proef met bacteriologische reiniging van baggerslib in de vluchthaven in Hoorn loopt nog. Er zijn geen redenen om die af te blazen. De resultaten van de proef zullen voor de winter bekend zijn.

Dit zegt woordvoerder Kosten van Koop Services uit Tiel gevraagd naar het verloop van de reiniging van baggerslib. In Hoorn wordt door dit bedrijf een proef gedaan met biologische reiniging van verontreinigde specie. Het werk wordt begeleid vanuit de vestiging in Hoofddorp.

In de haven van Hoorn zit ongeveer 15.000 m3 verontreinigd slib. Koop Services is bezig met een proef in een afgeschermd stuk van de haven. Daar worden onder water bacterien aan het slib toegevoegd. Dat gaat vanuit een container op de wal. Daarmee zouden onder water, zonder zuurstof, verontreinigingen zoals pak’s (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen) worden afgebroken.

De proef loopt al ruim een jaar. Er is volgens Kosten geen enkele reden om met de proef de proef te stoppen vanwege slechte resultaten. De proef staat los van het op diepte houden van de vaargeul en de haven van Hoorn. Dat wordt in opdracht van de gemeente gedaan volgens de traditionele methode van baggeren.

De proef in Hoorn heeft veel belangstelling van veel andere gemeenten die ook kampen met de problematiek van vervuild slib. Betrokkenen van de gemeente Hoorn en Koop Services hopen dat de verontreiniging van het slib na verloop van tijd zover is afgenomen dat het in de zandwinningsputten in het IJsselmeer kan worden gestort. Gunstige resultaten van de proefneming kan voor de provincie Noord Holland aanleiding zijn een subsidie toe te kennen. Op diepte krijgen en houden van de vaargeul en de vluchthaven en de vluchthaven van Hoorn zou de gemeente dan minder geld kosten.

Langzaam

De reiniging van verontreinigd slib onder water met behulp van bacterien verloopt langzaam. Zoals uit studie van K. Beurskens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven blijkt bedraagt de halfwaardetijd voor sommige stoffen zo’n 15 jaar.

Dat betekent dat gedurende lange tijd ruimte onder water beschikbaar moet zijn voor opslag van het slib. Voordeel van de bacteriologische reiniging is echter dat sprake is van een semi-permanente opslag.

Bekend is dat bacterien die van nature in het verontreinigde slib voorkomen al voor een afname van de verontreinigingen ke zorgen. Dat kan mits geen zuurstof kan toetreden. Bewaren van het verontreinigde slib in een droge opslag op de wal is vanuit dat oogpunt bezien dan ook niet juist.

Reageer op dit artikel