nieuws

‘Privatisering van sociale zekerheid moet stoppen’

bouwbreed

De overheid moet zo snel mogelijk stoppen met de privatisering van de sociale zekerheid. De effecten van de afgeschafte Ziektewet zijn zo negatief dat die ontwikkeling niet verder mag gaan.

Dat zeggen de nationale commissie chronisch zieken NCCZ en de FNV. Zij baseren zich op het eindrapport van de Meldlijn Ziektewet. Daarin staan de ervaringen van 777 mensen die in een week de klachtenlijn belden. FNV voorzitter Stekelenburg zegt dat de gegevens aantonen dat het afschaffen een verslechtering betekent.

Strenger selecteren

Werkgevers zijn strenger gaan selecteren op mogelijke gezondheidsrisico’s. Volgens beide organisaties concentreert zich dat nu steeds meer op langdurig zieken, met een lage opleiding, ouder dan veertig jaar. Chronisch zieken en werknemers met een vlekje komen niet meer aan het werk of verliezen hun baan.

Verdere privatisering zal deze ontwikkeling versterken, zeggen FNV en NCCZ. Volgens hen leidt dat er toe dat honderdduizenden mensen aan de kant komen te staan en waarschijnlijk nooit meer een baan zullen vinden.

Problemen

Van de 777 bellers zag 23% een nieuw contract aan de neus voorbijgaan of werd ontslagen. Dertien procent had vanwege de gezondheid problemen met solliciteren. Tweevijfde van de mensen die nog een baan hadden, gaf aan dat ontslag dreigde. Bijna eenderde was onder druk gezet weer te gaan werken terwijl ze nog te ziek waren. Ruim eenderde melde dat hun werkgever na de afschaffing strenger is geworden.

Van de bellers die bezig waren met solliciteren, gaf 25% aan dat ze waren afgewezen toen in het gesprek hun gezondheid ter sprake kwam. Eenvijfde zag na de medische keuring de baan in rook opgaan en 8% kreeg tijdens de procedure het advies zich terug te trekken.

FNV en NCCZ zien meer heil in een positieve benadering. Zij denken dan aan preventie, verbeteren van arbeidsomstandigheden en een positievere houding van werkgevers als het gaat om werknemers die niet 100% gezond zijn.

Reageer op dit artikel