nieuws

Premiedifferentiatie wao is nog veel erger dan malus

bouwbreed Premium

De premiedifferentiatie van de wao kan voor bedrijven met vijftien werknemers of minder vijf keer duurder uitpakken dan de vermaledijde en inmiddels afgeschafte malus-regeling. Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van MKB-Nederland en LTO-Nederland.

Beide organisaties hebben berekend dat een bedrijf met vijftien medewerkers met een werknemer in de wao over een periode van 5 jaar bijna f. 125.000 extra wao-premie moet betalen. In het oude malus-systeem zou dat f. 22.500 zijn geweest.

De organisaties vinden dan ook dat de premie-differentiatie niet moet gaan gelden voor die bedrijven. De hogere premies bedreigen zonder meer hun voortbestaan.

Slechts onder een voorwaarde zijn zij bereid de differentiatie te accepteren. Bedrijven die het ondanks veel inspanningen niet lukt de wao-er te herplaatsen, zouden de extra betaalde premie terug moeten krijgen. Per slot van rekening gaat het erom of een bedrijf zich genoeg inspant voor reintegratie, zo redeneren beide organisaties.

Zij scharen zich hiermee achter soortgelijke kritiek van de kant van het AVBB dat eerder al een sombere toekomst voorspelde voor ongeveer tweeduizend kleine bouwbedrijven als de premiedifferentiatie wordt ingevoerd.

Miscommunicatie

Aanvankelijk waren MKB en LTO wel te spreken over het feit dat staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken de premie voor kleine bedrijven wilde beperken tot 5%. Dat bleek echter een gevolg van miscommunicatie tussen het ministerie en MKB-Nederland, waardoor een ander rekenmodel was gebruikt om de effecten te berekenen.

De nieuwe uitkomsten zijn echter zo zwaar dat de tevredenheid omsloeg in ongerustheid over het lot van de kleine- en middelgrote ondernemingen.

Zij hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt bij De Grave. Volgens MKB-voorzitter Wijnolst zou die bereid zijn de premie te verlagen.

In de Tweede Kamer is al verrast gereageerd op de jongste berekeningen. Voor een aantal partijen is dit reden om vraagtekens te zetten bij het voorstel om werkgevers de gelegenheid te geven het arbeidsongeschiktheidsrisico gedurende vijf jaar zelf te dragen en onder te brengen bij een particuliere verzekeraar.

De kosten voor het publieke bestel zouden daardoor fors ke oplopen, omdat daar de slechte risico’s blijven zitten.

Reageer op dit artikel