nieuws

Pas in 1998 beslissing over financiering grote Europese poen

bouwbreed

Over de financiering van enkele grote Europese verkeerspoen zal pas in 1998 worden beslist. De zogeheten Trans-Europese Netwerken (TEN) hoeven volgens de Europese ministers van Financien niet te rekenen op f. 2 miljard uit overschotten op de landbouwbegroting. Daar dringt de Europese Commissie op aan.

Een groep van vijf lidstaten, waaronder Nederland, Duitsland en Groot-Brittannie, eist die overschotten op om de eigen begroting op orde te brengen voor deelname aan de muntunie. Minister Zalm van Financien wil dat de Europese Commissie binnen de bestaande begroting voor intern en sociaal beleid financiering zoekt.

Ook Belgie, Luxemburg en Oostenrijk namen in Luxemburg tijdens een vergadering van de Europese ministers van financien hetzelfde standpunt in.

Volgens Zalm is de race voor 1997 al gelopen. Voor 1998 en 1999 zal er volgens hem wel overeenstemming ontstaan over het Nederlandse voorstel om binnen de bestaande begroting ruimte te vinden.

Werkgelegenheid

In totaal wil de Europese Commissie, op initiatief van de Europese regeringsleiders, veertig verkeers-, energie- en telecommunicatiepoen ondersteunen. Daarmee moet ook de werkgelegenheid een impuls krijgen. De hogesnelheidslijn tussen Nederland en Belgie is een van die poen.

De financiering van dergelijke poen loopt volgens Zalm echter geen gevaar. De Europese Investeringsbank heeft inmiddels via leningen de financiering van eenderde van de poen veilig gesteld.

Reageer op dit artikel