nieuws

Orde bij werken op grote hoogte van levensbelang Dakdekker ernstig verwond na val van negen meter

bouwbreed Premium

Op het bouwpo ‘De Werkelijkheid’ is gisteren een ernstig ongeval gebeurd. De dakdekker H.K. uit Noordvliet stapte in een sparing in de twee dagen eerder gemonteerde dakbedekking. Hij maakte een val van negen meter en kwam zo ongelukkig terecht dat hij vier ribben brak. Bovendien beschadigde een van de ribben het longvlies ernstig. H.K. is naar het ziekenhuis van Overeems vervoerd. Zijn toestand is stabiel; de artsen verwachten echter dat het wel enige tijd zal duren voor hij weer aan het werk kan.

Uitvoerder B.Ch. van Metalroef BV uit Braxum was er het eerste bij: “Ik liep juist beneden door de evenementenhal die we hier bouwen. Ik heb H.K. niet zien vallen, maar ik hoorde een doffe klap. Ik keek merkwaardigerwijs eerst naar boven en zag gelijk dat een van de sparingen, tegen alle afspraken in, niet was afgedekt. H.K. lag er vrijwel recht onder; hij ademde moeilijk en had veel pijn. Ik heb onmiddellijk het ziekenhuis gebeld, ze waren er snel bij”.

De heer G. de H. is werkbaas bij Overdak en Partners (O en P) uit Noordvliet. Hij is de chef van het slachtoffer. Tussen hem en de uitvoerder van Metalroef zijn enkele dagen tevoren nog gesprekken geweest over de veiligheid op het dak van ‘De Werkelijkheid’. “Ik was van mening dat Metalroef voor de beveiliging van de dakranden en de sparingen moest zorgen. Zij leggen de metalen dakplaten, wij brengen er alleen de folie, de isolatie en het dakleer op. Ch. was dat wel met me eens: we hebben afgesproken dat hij voor de afzetting van de dakrand zou zorgen en dat hij schotten zou leveren waarmee de sparingen konden worden gedicht.

Metalroef heeft zich ook aan de afspraak gehouden en mijn mensen hadden die sparing ook netjes dichtgelegd. Toen Ch. mij zo-even verweet dat ik me niet aan m’n woord heb gehouden, stond ik met m’n mond vol tanden. Nota bene, toen ik vijf minuten voordat Henk in dat gat stapte, nog op het dak was, lag dat schot keurig op z’n plaats.” Uitvoerder Ch. belde na het onderzoek niet alleen het ziekenhuis, hij waarschuwde ook Aboma+Keboma. De veiligheidsdeskundige van het bureau uit Ede was er ’s middags al, aan de situatie op het dak had niemand iets veranderd. Inderdaad lag het (royaal draagkrachtige) schot een meter naast de sparing, het gat in het dak van 90 cm x 90 cm was benauwend groot.

Schreeuw

De veiligheidsdeskundige praatte, behalve met de uitvoerder en de werkbaas ook nog met een collega van Henk, de heer D.W., ook uit Noordvliet. “We hadden vanmorgen eerst de kanalen van de dakplaten met isolatierollen volgelegd. Daarna moet er folie overheen. Een deel van de uitgelegde folie was over het afdekschot op de sparing gekomen. Henk haalde (voor even) het schot onder de folie vandaan en dus weg van het gat. Hij ging het dakleer halen dat over isolatie en folie heen moet. Het gebeurde allemaal zonder dat ik er erg in had; ik was met m’n eigen werk bezig. Toen hij terug kwam met de rol dakleer moet hij zijn vergeten dat hij het schot had weggehaald, ik zag hem toen ik opkeek zo het gat inlopen. Of hij m’n waarschuwende schreeuw nog heeft gehoord weet ik niet eens. En als Henk nou een groentje op het dak was geweest; hij zit nu al vier jaar bij ons in de ploeg!”

De veiligheidsdeskundige constateerde op het dak dat er, behalve het verplaatste schot ook her en der materialen (rollen dakleer en folie) en gereedschap op het dak lagen. In de omgeving van het gat was de situatie niet overzichtelijk, je moest om de obstakels heen lopen. De foute stap van H.K. was waarschijnlijk niet alleen te wijten aan het feit dat hij de rol dakleer voor zich uit droeg maar ook aan het feit dat z’n weg over het dak langs enkele hindernissen liep.

Conclusie en advies

De eerste conclusie van de veiligheidsdeskundige lag voor de hand: het ongeval was gebeurd doordat het schot op de sparing in het dak (nota bene door het slachtoffer zelf) was verwijderd. Mede een rol speelden de onoverzichtelijke opslag op het dak van materiaal en materieel en het feit dat H.K. ervoor koos de rol zo voor zich uit te dragen dat z’n zicht werd belemmerd; een moment van verstrooidheid kon hem toen noodlottig worden.

Een tweede, belangrijker conclusie was dat men niet voor een bronoplossing had gekozen. In dit geval een vangbeveiliging die van begin tot einde kan blijven zitten, die dus onafhankelijk is van de werkzaamheden op het dak. Zo’n beveiliging hoort onder het dak te zitten, bijvoorbeeld plaatmateriaal of netten. Opgelegd op of bevestigd aan de dakconstructie. Dit vraagt om vroegtijdig regelen van voorzieningen. Daarom is er een Bouwprocesbesluit.

De veiligheidsdeskundige wees bovendien op de noodzaak van orde bij het werken op hoogte. De bedrijfsleiding kan niet genoeg benadrukken (en controleren) dat zorgvuldigheid wordt betracht. Rommel op het dak leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. De veiligheidsdeskundige wees op het grote nut van voorbesprekingen waarbij de risico’s nog eens in de rij worden gezet.

De veiligheidsdeskundige noemde in dit verband nog op het algemene belang van preventie. Bij elk bouwpo komen risico’s voor. Aboma+Keboma heeft jarenlange ervaring in het opzetten van risico-inventarisaties en -evaluaties en in het ontwikkelen van poveiligheidsplannen. Het volgen van het aloude ‘voorkomen is beter dan genezen’ leidt tot bouwpoen met weinig ongevallen en dus met weinig arbeidsverlet. Wie informatie over het voorkomen van onveilige situaties wenst kan bellen, faxen en natuurlijk ook schrijven naar:

Stichting Aboma+Keboma Postbus 141 6710 BC Ede Tel.: 0318 – 631481 Fax: 0318 – 632013

Reageer op dit artikel