nieuws

Noors bedrijfsleven teleurgesteld over rijkswegenbeleid

bouwbreed

Het Noorse budget voor investeringen in wegen is ondanks de florissante financiele positie van de rijksoverheid voor 1997 bijna 6 procent ofwel 250 miljoen kronen (ca. f. 60 miljoen) lager dan de langetermijnplanning aangeeft.

Brancheorganisatie Transportbrukernes Fellesorganisation (TF) meent, dat de reductie betekent dat slechts 86 procent van de uitbouw van het wegennet zoals die is voorzien voor 1994-1997 kan worden gerealiseerd. TF heeft berekend dat in totaal over deze periode ruim 1 miljard kronen ( f. 250 miljoen) niet zal worden besteed.

TF vertegenwoordigt de grote transportgebruikers in de sectoren industrie, handel en land- en bosbouw. De organisatie keert zich tegen een als compensatie bedoeld verhoogd aandeel van de tolheffingen in het budget. “Tolheffing moet alleen worden gebruikt als aanvulling op overheidsinvesteringen in de noodzakelijke uitbouw van belangrijke wegen”, stelt TF-direkteur Olav Grimsbo.

Reageer op dit artikel