nieuws

Nijmeegse primeur: parkeren op dak van flat

bouwbreed Premium

Met de auto de lift in en dan parkeren op een dak dat ‘zweeft’ boven je flat. Dat kan nu in de Nijmeegse binnenstad. Volgens woningbouwvereniging Kolping is de flat een voorbeeld voor verdichting van de stad.

De 57 appartementen in Hunnerstaete, die vorige week officieel werden opgeleverd, zijn het resultaat van een Europese prijsvraag voor jonge architecten. Het is het eerste grote werk van Dick van Gameren en Bjarne Mastenbroek, werkzaam bij de De Architektengroep in Amsterdam. Zij wilden de stadstuin en tuinmuur achter de Noodtstraat behouden. Parkeren in een kelder zou onbetaalbaar worden. Dus dan maar het dak op. Voor f. 19.000 per parkeerplaats kon een autolift worden gebouwd en een op rubberen sloffen ‘zwevende’ betonnen plaat worden gelegd bovenop het vijf bouwlagen hoge woongebouw.

Verdichting of Vinex

De gemeenschappelijke tuin is weliswaar met hekken afgesloten voor niet-bewoners, maar het groen maakt zichtbaar deel uit van de stad door twee grote onderdoorgangen in het gebouw. Opvallend aan het gebouw is ook het voor een historische stad onalledaagse materiaalgebruik: gevels van aluminium golfplaat, blauwe betonbreuksteen, een bijna zwarte machinale handvormsteen en met hout afgetimmerde balkons.

Opdrachtgever woningbouwvereniging Kolping ziet het gebouw als een voorbeeld van wat verdichting in een binnenstad vermag. Daarom werd de oplevering opgeluisterd met een klein symposium ‘Verdichting versus Vinex’.

Directeur C.J.J. Strik van Kolping: “De huur van de appartementen is f. 1100. Dat is niet voor onze primaire doelgroep. Maar een dergelijk po hoort erbij om de stad draaiende te houden. We moeten hier onze nek uitsteken om ook elders wat te ke bieden.”

Dat ‘elders’ is de Vinexlocatie Waalsprong. De Nijmeegse wethouder R. Migo zat niet te trappelen om alle extra mogelijkheden door verdichting van de bestaande stad te benutten uit vrees voor concurrentie met deze Vinex-locatie. Hij noemde verdichtingspoen moeilijk en, door de vele procedures, langdurig. Oud-Rijksbouwmeester Tj. Dijkstra waarschuwde daarentegen voor de makkelijke weg om alleen het weiland vol te bouwen. Dit gemak op korte termijn zou wel eens niet ke opwegen tegen de waarde van een open gebleven gebied op langere termijn.

Directeur Strik van Kolping drong erop aan het bestaande herstructureringsplan voor het Nijmeegse centrum te verbreden, om verdichting van de stad meer kans te geven.

Anekdotisch is dat in het geval van Hunnerstaete het de architecten zijn geweest die zich sterk moesten maken voor verdichting. Architect Van Gameren: “Welstand vond het gebouw beter passen aan de rand van de stad.”

Bovenop de flat Hunnerstaete rust het betonnen parkeerdak op rubber sloffen om te voorkomen dat trillingen worden doorgegeven.

Foto: Klein Gotink

Reageer op dit artikel