nieuws

‘Nieuwe wao-premie gevaar voor bouwbedrijf’

bouwbreed

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf denkt dat ongeveer 2000 kleine bouwondernemingen in de gevarenzone komen als de door het kabinet voorgestelde premiedifferentiatie voor de wao wordt doorgevoerd. De maximumpremie voor deze bedrijven zal 8% bedragen. Het ministerie van Sociale Zaken ontkent dat en komt niet hoger dan 5%.

Op voorstel van staatssecretaris De Grave zullen bedrijven in ons land niet langer eenzelfde premie voor de wao gaan betalen, maar (voor een deel) worden aangeslagen naar de mate waarin hun werknemers arbeidsongeschikt worden verklaard.

De plannen voorzien in een basispremie (onder andere bedoeld ter financiering van ‘de oude gevallen’) en een opslag, die per bedrijf kan verschillen. De minimum opslagpremie voor kleine bedrijven – vijftien man en minder – bedraagt 1,5% en maximum 5%. Grote bedrijven kennen geen minimum, maar wel een maximum van 6,5%.

Volgens het AVBB komen die maxima bovenop de basispremie, die op ongeveer 3% zal uitkomen. Het ministerie van sociale zaken zegt echter dat het maximum percentage inclusief de basispremie is.

Banen op de tocht

Als het AVBB gelijk heeft ziet het er inderdaad wat moeilijk uit voor de kleinere bedrijven. In de bouw wordt jaarlijks een op de vijftig werknemers arbeidsongeschikt. Dat zal volgens het AVBB betekenen dat 80% van alle bedrijven met vijftien werknemers op de maximumpremie van 8% zal uitkomen.

“In de praktijk betekent dit dat een bedrijf met een jaarloonsom van f. 700.000 te maken krijgt met een extra kostenpost van f. 30.000 per jaar. De werkgeverskoepel schat dat 2000 bedrijven dat niet zullen ke opbrengen en dat daarom tenminste 20.000 banen op de tocht komen te staan.

Vijf jaar premiedifferentiatie, zoals het kabinet voorstelt, leidt ertoe dat 50% van alle kleine bedrijven nooit meer onder de maximumpremie zal uitkomen. Van de bedrijven met een a twee werknemers loopt 10 % het risico blijvend op dat maximum te komen, aldus het AVBB. Het verbond vindt het bovendien onjuist dat het risico is berekend over de loonsom van twee tot en met zes jaar geleden. Dat wordt een verkeerde methodiek genoemd, vooral gezien de sterk wisselende personeelsomvang van bouwbedrijven. Voor de risicobepaling zou niet meer dan een jaar teruggegaan hoeven te worden.

Reageer op dit artikel