nieuws

Nevenactiviteiten overheid zelfde behandelen als bedrijf

bouwbreed Premium

Overheidsinstellingen die via nevenactiviteiten concurreren met bedrijven in de markt moeten dezelfde concurrentievoorwaarden hebben als de private ondernemingen. In principe betekent dit dat de nevenactiviteiten juridisch, organisatorisch en financieel gescheiden moeten worden van de hoofdactiviteiten van de overheidsinstelling.

In een tussenrapport van de werkgroep Markt en Overheid onder voorzitterschap van prof.mr. M.J. Cohen, dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gezonden, presenteert de werkgroep dit als basisgedachte om een einde te maken aan de klachten over valse concurrentie van overheidsinstellingen. Eind oktober vorig jaar nog kaartte de Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties het probleem aan bij premier Kok. Onder andere activiteiten van ingenieursbureaus van rijk, provincies en gemeenten schoten de Raad in het verkeerde keelgat.

Voordelen die deze overheidsinstellingen hebben op grond van hun overheidstaken, worden gebruikt ten behoeve van hun commerciele activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld gemeentelijke diensten vrijgesteld van btw-betalingen. Op die manier wordt het bedrijfsleven oneerlijke concurrentie aangedaan.

Belastingregime

De werkgroep-Cohen signaleert in haar rapport de problemen en wil dat oplossen door overheidsinstellingen voor hun commerciele activiteiten onder hetzelfde belastingregime te laten vallen als marktbedrijven en door ze te verbieden overheidsgeld te gebruiken voor nevenactiviteiten. Ook moeten arbeids- en vermogenskosten en kosten van productiemiddelen volledig aan de nevenactiviteiten worden toegerekend. Alleen op die manier wordt een marktconforme prijsstelling bereikt.

Pilot-gevallen

Een volledige scheiding tussen de publieke taken en de commerciele activiteiten zou in de ogen van Cohen c.s. het beste zijn. Dat zou dan uiteindelijk moeten leiden tot volledige afstoting van de nevenactiviteiten. Slechts onder strikte voorwaarden zou van dit basisprincipe mogen worden afgeweken.

De werkgroep vindt zelf dat de voorstellen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Daarom wil ze een aantal pilot-gevallen uitwerken van mee-concurrerende overheidsinstellingen. Begin volgend jaar kan het kabinet dan mede op basis van de pilot-gevallen haar standpunt bepalen.

Reageer op dit artikel