nieuws

Multinationale bouwers verplicht o.r. op te zetten

bouwbreed Premium

De lidstaten van de Europese Gemeenschap hadden uiterlijk 22 september dit jaar in hun nationale wetgeving moeten voorzien in de verplichting tot het instellen van Europese Ondernemingsraden door (bouw-) multinationals. In ons land moet een wetsvoorstel van minister Melkert dit jaar nog worden behandeld.

De Europese richtlijn noemt twee criteria op grond waarvan ondernemingen verplicht worden een dergelijk inspraakorgaan voor hun personeel op te zetten. Voor een Europese ondernemingsraad komen in aanmerking bedrijven, die in de landen van de Europese Unie minimaal beschikken over in totaal 1000 medewerkers. Bovendien dient zo’n onderneming in minstens twee landen van de Europese Unie activiteiten te hebben, waarbij minimaal 150 werknemers (in elk land) zijn betrokken.

Nauwelijks actie

Volgens een niet bijna twee jaar oud onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), zouden voor een dergelijke ondernemingsraad in ons land zo’n veertien bouwconcerns in aanmerking komen.

Naar wij van de hout- en bouwbond CNV vernamen is er op dit punt echter nog nauwelijks sprake van enige actie omdat wordt verondersteld dat de verplichting tot instelling van een Europese ondernemingsraad er pas is als de nationale wetgever de Europese richtlijn voor het eigen land heeft vertaald. Dat berust echter op een misverstand. Bij het ontbreken van nationale wetgeving geldt de Europese richtlijn.

Engeland

Sinds 22 september zouden daarvoor in aanmerking komende ondernemingen dus een Europese ondernemingsraad moeten instellen. Maar alleen de centrale ondernemingsraad van de Hollandsche Beton Groep is, voor zover wij hebben ke nagaan, op dit punt actief. In Engeland, zo lazen we in The Contract Journal, heeft de vakbond GMB hoofdaannemers al gewaarschuwd dat ze bij de Europese Commissie zullen worden aangegeven als ze niet tot de instelling van een Europese ondernemingsraad overgaan.

De bond deed dat naar aanleiding van de aankoop door Hanson Bricks van de steenfabriek Desimpel in Peruwelz in Belgie. In de Engelse bouwmaterialenhandel blijkt deze nieuwe vorm van inspraak voor de werknemers al wel te worden ingevoerd. Zo beschikken Pilkington, Redland en Blue Circle al over zo’n ondernemingsraad. Maar bij Engelse aannemers is daar nog geen sprake van.

Reageer op dit artikel