nieuws

Markt krijgt meer greep op financiele sector

bouwbreed

De komst van de EMU en de Euro zullen de liberalisering en internationalisering in de financiele sector versnellen. De financiele stelsels van Nederland en Duitsland zullen daardoor meer kenmerken krijgen van het Angelsaksische systeem. Het belang van de marktwerking neemt daarbij toe. Het bankwezen is onder invloed van de toenemende buitenlandse concurrentie druk doende de gang van zaken aan te passen.

Duitse banken vervullen volgens prof. dr. L. Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen meer dan de Nederlandse een dubbelfunctie waarin zij tegelijkertijd optreden als aandeelhouder en kredietverschaffer van bedrijven. Tijdens de lustrumconferentie van het Nijmeegs Centrum voor Duitslandstudies legde hij uit dat de Duitse institutionele beleggers anders dan de Nederlandse over kolossale portefeuilles beschikken. Daarin komt in toenemende mate plaats voor aandelen. In het verlengde daarvan worden maatregelen getroffen om aandelenmarkten en eigen financiele centra aantrekkelijker te maken. Als gevolg daarvan voelen bedrijven steeds vaker en sterker de druk van de aandeelhouders. Bovendien wordt het voor politieke beleidsmakers belangrijker een beter afgewogen beleid te voeren omdat de financiele markten weinig vertrouwen tonen in beleid dat naar hun mening onverstandig is.

Overeenkomsten

Tussen het Nederlandse en het Duitse financiele stelsel zitten volgens Hoogduin vooralsnog weinig grote verschillen. De overeenkomsten hebben vooral betrekking op de relaties die banken en bedrijven wederzijds voor langere termijn aangaan. Een andere essentiele overeenkomst is dat de structuur van de kredietverlening sterk overeenkomt. De grootste aandacht gaat uit naar leningen met een middellange tot lange looptijd die voor het overgrote deel tegen vaste tarieven zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zorgen ervoor dat de Nederlandse financiele structuur niet al teveel afwijkt van de Duitse. Dat gegeven legt een degelijk fundament onder de monetaire relatie met de bondsrepubliek.

Reageer op dit artikel