nieuws

Limburg stelt plan kade Roermond vast

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben het gewijzigde kadeplan Roermond vastgesteld. Het plan gaat nu uit van de mogelijkheid tot afsluiting van de Roer en de omleiding ervan. De door GS gekozen oplossing kost ongeveer f. 15 miljoen.

In het plan wordt uitgegaan van een technische oplossing die bij volledige uitvoering wel bescherming zal bieden aan Roermond centrum en de Voorstad Sint-Jacob. Daar is tijdens de hoge waterstanden in 1993 en 1995 zeer veel schade geleden door de burgers.

De oplossing van GS kent een aantal onderdelen. Tussen de Maas en Voorstad Sint-Jacob zullen vanaf de uitmonding van de Roer tot aan Hammerveld-west kaden en muren worden gebouwd. In de rivier de Roer zullen in geval van extreem hoge waterstanden op twee plaatsen afsluitingen ke worden neergelaten: een op de plaats waar de Roer thans in de Maas uitmondt en een bovenstrooms ter hoogte van de Geuljansdam.

Daarnaast komt er een zogenoemde groenen rivier vanaf de afsluiting aan de Geuljansdam tot aan de Maas tussen het Shellcomplex en Hammersveld, die een lengte heeft van 600 meter en een breedte tussen 30 en 80 meter om in die extreme omstandigheden het water van de Roer af te ke voeren naar de Maas.

Door deze oplossing kan het waterschap Roer en Overmaas de werken aanbesteden. Naar verwachting zal het werk in de loop van 1997 gereed zijn.

Reageer op dit artikel