nieuws

Limburg bezorgd over bouwverbod Maasdal

bouwbreed Premium

De Limburgse Maasgemeenten en een meerderheid van Provinciale Staten maken zich zorgen over het bouwverbod in het waterbergend gedeelte van het Maasdal. Voor Gedeputeerde Staten aanleiding om de vaste kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat uit te nodigen de knelpunten nader te komen bekijken.

Eerder trokken de gemeenten Susteren, Roermond en Maas- tricht bij GS aan de bel en deelden mee dat er mogelijke schadeclaims zouden komen als het bouwverbod gehandhaafd blijft. Susteren mag niet bouwen in het kerkdorp Roosteren, Roermond ziet een woningpo in gevaar komen bij Herten en Maastricht vreest schadeclaims in verband met het niet doorgaan van een recreatiegebied.

Tijdens de laatste vergadering van de statencommissie voor Ruimtelijke Ordening bleek dat ook het CDA, VVD en D’66 de regels te star vinden. CDA-er C. Lebens luidde de alarmklok namens 135 agrarische bedrijven en 400 andere bedrijven die gevestigd zijn in het stroomvoerend gedeelte van de Maas.

De afbakening van het winterbed moet volgens Lebens gewijzigd worden en de interpretatie ten aanzien van de bedrijven die om bedrijfseconomische reden willen uitbreiden, ruimer worden. De bedrijven moeten volgens hem de mogelijkheid tot uitbreiding krijgen en daarbij zelf het risico dragen voor waterschade.

‘Doodsteek’

De kasteeltuinen in Arcen worden ook met ondergang bedreigd. Daar heeft het stichtingsbestuur uitbreidingsplannen voor f. 8 miljoen gereed liggen. Voor het komend toeristenseizoen moet onder andere een berglandschap en een midgetgolfbaan aangelegd worden. Dat kan alleen in de wintermaanden gebeuren.

De directie heeft bij GS op spoed aangedrongen in het nemen van een beslissing. “Als Rijkswaterstaat vasthoudt aan het bouwbeleid kan de uitbreiding niet doorgaan”, aldus de directie. In de Kasteeltuinen is f. 35 miljoen geinvesteerd. Niet doorgaan van de uitbreidingen betekent, “op termijn”, de doodsteek voor deze toeristische trekker in Noord-Limburg.

Reageer op dit artikel