nieuws

Langste schildboring van Nederland mislukt

bouwbreed Premium

Het boren van een zoetwaterleiding onder het Hartelkanaal is mislukt. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam treft momenteel voorbereidingen om vlak naast het huidige trace de langste schildboring van Nederland opnieuw uit te voeren.

Toen de 860 meter lange pijpleiding reeds 530 meter was gevorderd, is volgens een woordvoerder van het Havenbedrijf door nog onbekende oorzaak een lek ontstaan tussen twee buiselementen op 66 meter van het begin van de boring. Uit inspecties ter plaatse is gebleken dat herstel onmogelijk is, wat voor het Havenbedrijf aanleiding is om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe boring. Die zal volgens de woordvoerder van het Havenbedrijf vrijwel hetzelfde trace volgen en vanuit de bestaande perskuip starten. Onderzoek naar de oorzaak van het lek wil het Havenbedrijf niet afwachten.

Gemeentewerken Rotterdam, die de directie over het werk voert, zegt echter dat nog helemaal niet is beslist waar en hoe het werk zal worden voortgezet. Opnieuw starten vanuit dezelfde perskuip is volgens Gemeentewerken in elk geval niet aan de orde. Zij bekijkt op dit moment samen met de betrokken verzekeringsmaatschappij en de aannemers welke opties er zijn om het werk toch nog uit te voeren, welke kosten daaraan zijn verbonden en wie dat moet betalen. Pas daarna valt volgens Gemeentewerken de beslissing over het vervolg van het po.

Doorgraven Beerdam

Het boren van de pijpleiding met een diameter van 1,60 meter is onderdeel van een po dat uitgevoerd wordt door de combinatie van Hak Pijpleidingen en Ballast Nedam. De leiding moet zoet water uit het Brielse Meer onder het Hartelkanaal door naar de bedrijven langs het kanaal voeren. Dat is nodig omdat het water in het Hartelkanaal zout wordt als volgend jaar de Beerdam wordt geopend om de binnenscheepvaart via het Hartelkanaal een directe verbinding te geven met de Maasvlakte. Het zoete proceswater voor bedrijven als Q8 wordt dan via de nieuwe leiding aangevoerd.

Het boren van de pijpleiding moet dus klaar zijn voordat de Beerdam wordt doorgegegraven. Volgens de woordvoerder van het havenbedrijf hebben de tegenslagen bij de boorwerkzaamheden geen invloed op het tijdstip waarop dat gebeurt. De pijpleiding zal volgens hem op tijd klaar zijn.

Reageer op dit artikel