nieuws

Lagere waarde eigen huis: de boete-inspecteur staat klaar

bouwbreed

Tot nu toe ben ik ervan uitgegaan dat mijn eigen woning een vrije verkoopwaarde heeft van circa f. 300.000. In mijn aangifte inkomstenbelasting geef ik daarvan een huurwaarde van 60% op ( f. 180.000).

Volgens de aangiftetabel ’96 val ik daarmee in de schijf f. 170.000 tot f. 220.000 met een huurwaardeforfait van f. 4.760. Over dat bedrag betaal ik 50% inkomstenbelasting ( f. 2380). Nu is in het kader van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) mijn huis getaxeerd op f. 400.000 .

Wat gebeurt er als ik in 1997 in mijn aangifte inkomstenbelasting over ’96 net doe of ik van niets weet en gewoon f. 4760 aan huurwaarde opgeef? Dat is niet verstandig. Het is jammer voor u, maar door de hogere taxatie valt u in de schijf (60% van f. 400.000= f. 240.000) f. 220.000 tot f. 270.000 met een huurwaardeforfait van f. 6.160 . In de 50% IB-schijf betaalt u daar in 1997 (over het belastingjaar ’96) f. 3080 inkomstenbelasting over, een verhoging van f. 700 vergeleken met ’95.

Begin 1997 ontvangt iedere eigen woningbezitter een beschikking van de gemeente met de taxatiewaarde op de peildatum 1 januari 1995. De fiscus gaat die nieuwe taxatie van uw woning niet alleen hanteren voor het huurwaardeforfait van de inkomstenbelasting, maar ook voor de vermogensbelasting en de gemeente en het hoogheemraadschap voor respectievelijk de heffing van onroerendezaakbelasting en waterschapslasten gebouwd eigendom.

Als u er nu vanuit gaat dat de fiscus er maar zelf achter moet komen dat u een te lage vrije verkoopwaarde voor de bijtelling huurwaardeforfait heeft toegepast en dus – als de fiscus dat ontdekt – wel zal corrigeren, zult u vreemd opkijken.

Per 1 januari 1997 gaat de fiscus namelijk werken met zogenaamde ‘boete-inspecteurs’. Tot nu toe kan de belastinginspecteur alleen boetes opleggen bij naheffings- en navorderingsaanslagen. Volgend jaar wordt de fiscale inspectie uitgebreid met een boete-inspecteur met nieuwe extra bevoegdheden. Deze ambtenaar mag straks al boetes opleggen bij een zogenaamde ‘primitieve’ aanslag. Dat is de normale aanslag die wordt opgelegd, gebaseerd op de definitieve belastingaangifte.

Omdat u ‘willens en wetens’ een te lage aangifte doet, kan de boete-inspecteur u volgend jaar direct een boete opleggen . Ondernemers en prive-personen die in 1996 handelingen verrichten die tot een hogere aanslag leiden, doen er verstandig aan dat direct in de belastingaangifte te melden.

De boete-inspecteur kan optreden voor alle belastingen die via aangiften tot stand komen: onder meer inkomsten-, vermogens-, vennoot schaps-, loon-, dividend- en omzetbelasting en successierechten. De boete-inspecteur zal het bestaande boete-regime toepassen. De boete bedraagt maximaal 100% waarvan vaak een deel wordt kwijtgescholden. Overigens is in de Tweede Kamer nog steeds discussie over een daling van het huurwaardeforfait.

De staatssecretaris heeft voorgesteld het forfait te verlagen tot 1,25% van de taxatiewaarde. Daarbij geldt wel de volle waarde en niet zoals tot nu toe 60% van de waarde (bewoonde staat). Hoe dit precies zal uitpakken wordt binnenkort bekend.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Arnhem, tel. 026 – 3209500.

Reageer op dit artikel