nieuws

Kwaliteit werk Hillen en Roosen ook in Den Haag in geding

bouwbreed Premium

Niet alleen in Haarlem moeten arbiters oordelen of aannemer Hillen en Roosen bij de bouw van een luxe appartementencomplex zijn werk goed heeft gedaan. In Den Haag voert ontwikkelaar De Joonhoeve “exact dezelfde discussie”. Het betreft gebreken aan het complex De Wildernisse, dat ruim een jaar geleden is opgeleverd. Het weerwoord van H en R: “Wij hebben gebouwd wat in het bestek stond.”

Dat de gevels van het complex luxe koop- en huurappartementen “De Wildernisse” niet aan de eisen voor geluidwering voldoen staat buiten kijf. Drie bouwfysische onderzoeken wijzen dat uit. Zo zitten er gewone ventilatieroosters waar suskasten hadden moeten zitten en laat de geluidwering van het glas en de detaillering van de gevel te wensen over. Wiens schuld dat is, is een van de strijdpunten tussen ontwikkelaar De Joonhoeve en aannemer Hillen en Roosen.

Ook op andere punten laat de geleverde kwaliteit te wensen over: balkons wateren niet af, de mechanische ventilatie presteert onvoldoende en er zijn lekkages in de kelder.

Al tijdens de bouw was er strijd over de kwaliteit die H en R leverde, aldus projectontwikkelaar P.H.C.J. Weeink van De Joonhoeve in Den Haag. Weeink heeft, gezien de kosten die hij zelf ter verbetering moest maken, de betaling van de laatste bouwtermijn ingehouden. H en R heeft vervolgens beslag laten leggen op de tegoeden van De Joonhoeve, wat door de rechter in kort geding is omgezet in een door De Joonhoeve te stellen bankgarantie. Arbiters moeten nu uitmaken wie in welke mate zijn plichten heeft verzaakt.

Aannemer star

“Het is exact dezelfde discussie als Hillen en Roosen heeft in Haarlem rond een luxe appartementencomplex”, aldus Weeink, refererend aan artikelen daarover in Cobouw. Na onenigheid met ontwikkelaar Duyncroft over de geleverde kwaliteit enerzijds en betalingen anderzijds heeft H en R daar geprobeerd het recht van retentie uit te oefenen op het bouwpo, maar werd het door de rechter teruggefloten. Vervolgens heeft H en R beslag gelegd op de bankrekening van de ontwikkelaar om de betaling zeker te stellen.

“Hillen en Roosen heeft zich zeer star opgesteld. Iedereen hebben ze tegen zich in het harnas gejaagd. Het is onbegrijpelijk dat ze hun naam zo te grabbel gooien”, merkt Weeink op over de eigen perikelen.

Bestek niet goed

Algemeen directeur Klein Haneveld van Hillen en Roosen reageert verontwaardigd – “Het lijkt wel alsof er een hetze wordt gevoerd tegen ons” – en wijst alle kritiek van de hand. “De kwaliteit is niet in het geding. De opleveringslijst is afgewikkeld, daar staat niets meer op. Wij hebben een proces aangespannen omdat de ontwikkelaar niet betaalde.”

Stond tijdens de bouw de kwaliteit al niet ter discussie? “Niet dat ik weet”, stelt Klein Hanevald. “Wij hebben gebouwd volgens het bestek.” Als er nu gebreken zijn, dan is blijkbaar het bestek niet goed geweest en dat is dan niet de fout van de aannemer geweest, is het standpunt van Hillen en Roosen. “Tenzij blijkt dat wij het bestek niet goed hebben geinterpreteerd. Maar dat heeft niets met kwaliteit te maken. Wij hebben een mooi product geleverd van goede kwaliteit.”

Reageer op dit artikel