nieuws

‘Koppel natuurontwikkeling aan nieuwbouwpoen’

bouwbreed Premium

Natuurontwikkeling moet worden gekoppeld aan stedebouwkundige en infrastructurele werken en poontwikkelaars moeten mee betalen voor de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Bovendien moeten woningbouwpoen worden afgestemd op de natuurlijke omgeving. Deze en andere maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat Nederland te ver onder de zeespiegel daalt.

Dit blijkt uit het rapport Meegroeien met de zee, van het Wereld Natuurfonds. Het rapport werd gisteren gepresenteerd tijdens een symposium aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. “Met de huidige inrichting van de kustzone koerst Nederland af op haar eigen ondergang”, aldus licht het Wereld Natuur Fonds het rapport toe. Volgens het rapport ke klimatologische veranderingen er toe leiden dat Nederland in snel tempo onder de zeespiegel zal verzinken. De afgelopen eeuwen gebeurde dit ook al, maar het Wereld Natuur Fonds vreest een dat dit proces zich in hoog tempo zal voortzetten.

“Hogere dijken en grotere gemalen ke het tij nog wel even keren, maar uiteindelijk brengt die techniek ons alleen maar verder in de problemen”, aldus een toelichting op het rapport van het Wereld Natuur Fonds.

In het rapport staat dat zand en klei zodanig moeten worden gewonnen dat de winning de natuur ten goede komt. “Zo ke diepere zandplassen lokaal bijdragen aan de bezinking van slib en dus de helderheid van het omliggende ondiepe water”, aldus het rapport. “Ook ke ontgrondingen een belangrijke bijdrage leveren aan de grondverwerving voor nieuwe natuurgebieden.”

Serieus

Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) zei het rapport zeer serieus te nemen. “Om ook in de toekomst met de zee mee te ke groeien, moeten we voorkomen dat de kust door bebouwing en infrastructurele voorzieningen te veel wordt vastgelegd”, aldus minister Jorritsma(Verkeer en Waterstaat) in een reactie op het rapport. “In de toekomst zullen we ook de zandverliezen op dieper water moeten aanpakken, om te voorkomend at het fundament van onze kust wordt aangetast”. De minister kondigde maatregelen aan om te voorkomen “dat onze kust te veel in een betonnen keurslijf gesnoerd wordt en zijn natuurlijke veerkracht verliest.”

Reageer op dit artikel