nieuws

Klooster moet bijdragen in kosten bodemsanering

bouwbreed

De gemeente Vaals wil dat de Kloosterlijke Vereniging van het Heilig hart van Jezus in Venlo ruim f. 358.000 bijdraagt als aandeel in de kosten van bodemsanering Bloemendalstraat. De vereniging exploiteerde hier een kloosterinternaat en kloosterboerderij Bloemendal.

De sanering van het terrein, waarop een zorgcentrum en aanleunwoningen in aanbouw zijn, is inmiddels gebeurd. De verontreiniging is ontstaan door de vuilstortplaats van de kloosterboerderij.

De Kloosterlijke Vereniging erkent vooralsnog geen schuld. Vaals wil nu dat de rechter uitspraak doet.

Reageer op dit artikel